Bolivia i bresjen for ny FN-resolusjon

Latin-Amerikagruppene støtter resolusjonsforslaget om en ny gjeldsslettemekanisme som 133 utviklingsland i G77 fremmet i FN denne uken.

Bolivia har på vegne av G77 og Kina foreslått en resolusjon til FNs Generalforsamling for opprettelsen av en multilateral konvensjon som kan etablere et rettslig rammeverk for statlige restruktureringsprosesser. Med G77s støtte, og dermed 133 av FNs 193 medlemsstater, er det forventet at resolusjonen blir vedtatt med et stort flertall når den stemmes over 9. september.

I dagens system har fraværet av en uavhengig instans gjort det mulig for kreditorer å saksøke stater gjennom nasjonale rettssystemet. Problematikken rundt såkalte gribbefond ble igjen løftet frem i lyset etter at den amerikanske domstolen dømt i fondenes favør i søksmålet mot Argentina. Dommen tilsier at Argentina ikke kan betale sine restrukturerte lån hos andre kreditorer før de har tilbakebetalt sin gjeld til gribbefondene. Makten ligger altså hos kreditorene, gjeldskrisen rammer utviklingslandene og landets befolkning.

En ny gjeldsslettemekanisme vil kunne sikre rettferdige løsninger når land forhandler med sine kreditorer. Med en uavhengig instans må kreditorene ta ansvar for utlånene sine og de vil ikke ha det samme maktovergrepet over et lands sosiale og økonomiske utvikling og politikk.

Latin-Amerikagruppene i Norge sluttet seg i dag til oppfordringen om at Norge bør stemme ja til forslaget. Oppfordringen sendes til Norges ambassadør til FN, Geir O. Pedersen. En rekke andre organisasjoner har sluttet seg til oppfordringen som ble initiert av SLUG.

Kilder: slettgjelda.no

Land