El Salvador: grasrota sier NEI til gruvedrift

Foto: IKKE BRUK DETTE BILDET

Foto: IKKE BRUK DETTE BILDET

Og årsakene til motatanden er mange.

Teksten ble først publisert i medlemsbladet til NNN, #1 2016

El Salvador er det minste og tettest befolkede landet på fastlands-Amerika. Landet er rikt på naturressurser, men vannkildene er under ett enormt press. Det er en El Lempa-elven som forsyner nesten hele landet, og ethvert giftig utslipp i elven vil derfor ha katastrofale konsekvenser. Det er en av mange grunner til den store motstanden mot gruvedrift i landet.

I 2008 suspenderte El Salvador alle aktive gruvelisenser, etter flere års folkelige protester. Det fikk det kanadisk-australske selskapet Oceana Gold til å se rødt og de klagde inn El Salvador for Verdensbankens tvisteløsningsmekanisme. Selskapet krever en erstatning på 250 millioner dollar. Tvistesaken er enda ikke avgjort og selskapet mål er å presse regjeringen til å oppheve suspensjonen slik at gruvedriften kan gjenopptas.

Stilt overfor denne risikoen har folk i Chalatenango tatt saken i egne hender. Chalatenango ligger nord i landet og er det fylket som er sterkest berørt av gruvedriften. Her har folk tatt ansvar for å mobilisere til det de kaller et ”folke-forbud” mot gruvedrift. I 2014 ble det organisert folkekonsultasjoner i to kommuner. Et overveldende nei førte til at lokalstyret erklærte kommunene for gruvefrie soner.

Suksessen spredte seg og i fjor ble det organisert to nye folkekonsultasjoner. Det var en meget høy deltakelse, 65 - 85 %, og det var både nasjonale og internasjonale observatører til stede. Hele 99 % av de fremmøtte stemte nei. I en av kommunene, Arcatao, har befolkningen også tidligere egenhendig kastet ut et annet selskap som hadde gullgruver i området.

Mange grasrotorganisasjoner støtter opp om konsultasjonene. En av de mest innflytelsesrike organisasjonene er Sammenslutningen av lokalsamfunn for Chalatenangos utvikling (CCR på spansk). CCR følger opp og bistår lokalstyrene i 110 lokalsamfunn, de deltar i forberedelsene av konsultasjonene i samarbeid med de lokale kommunestyrene. CCR er også medlem av den nasjonale alliansen mot gruvedrift. Alliansen jobber aktivt opp mot myndighetene for å få på plass en lov som forby gruvedrift, et mangeårig krav fra landets miljø- og grasrotorganisasjoner. Så lenge gruvedrift ikke er forbudt ved lov er det fortsatt en risiko for at myndighetene bukker under for presset fra de multinasjonale selskapene.  

Frem til en lov blir vedtatt kommer folk til å fortsette sin lokale motstandskamp. Ni kommuner har allerede annonsert at de vil avholde konsultasjoner i 2016. Som Santos Almendariz på 84 år fra Arcatao sier: «jeg kom for å stemme, fordi gruveselskapet vil ødelegge åsene, og da ødelegger de også huset mitt. Det er ikke bra at vi mister husene våret og vannet vårt. Jeg kommer til å dø snart, men våre barn skal fortsatt leve her”.

 

OM CCR

En grasrotorganisasjon som organiserer 110 rurale lokalsamfunn i Chalatenango fylke, nord i El Salvador. CCR jobber med forsvar av naturressurser, og for tilgang på jord og infrastruktur. Organisasjonen er aktive i nasjonale allianser og nettverk. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med CCR siden 2012

 

Skrevet av Nestor Napal, oversatt og tilrettelagt av Marianne Gulli