Ni personer drept under uklare omstendigheter i Colombia

Regjeringen er i ferd med å implementere punkt fire i fredsavtalen; overgang fra illegale til legale avlinger. De frivillige programmene blir nedprioritert til fordel for de påtvungne. Bønder som ikke har noe annet å leve av motsetter seg.

Dette er bakteppet for at det torsdag 5. oktober meldes om at 9 tapte menneskeliv, i tillegg til at over 50 skal ha blitt såret i Puerto Rico, Tumaco, Nariño. Omstendighetene rundt drapene er uklare. Mens regjeringen på sin side hevder at ukjente gjerningsmenn sto bak, hevder landets politimyndigheter at dissidenter fra FARC skal ha angrepet politiet og demonstranter på stedet.

Lokale ledere og menneskerettighetsaktivister i Nariño hevder imidlertid at politiet skal ha begynt å skyte mot bøndene som i flere dager har motsatt seg tvungen ødeleggelse av kokaavlingene deres. 

Nariño er et kjerneområde for dyrking av koka i Colombia. Fredsavtalen, som ble inngått mellom FARC og myndighetene i desember 2016, lover nye reformer for rural utvikling, og bønder som dyrker koka skal kunne delta i substitusjonsprogrammer, hvor myndighetene finansierer overgangen til dyrking av lovlige landbruksvarer.

Både bondeorganisasjoner og internasjonale observatører hevder at myndighetene har intensivert arbeidet med å ødelegge kookaavlinger, men uten å betale ut en peso i støtte til overgang til andre avlinger. Hendelsene viser hvor viktig implementeringen av alle delene av fredsavtalen er. FN understreker behovet for en helhetlig implementering, ikke kun ødeleggelse av koka uten at bøndene har noe annet å leve av.  

Hendelsene skjer idet Colombia befinner seg i en spent situasjon. En serie drap på sosiale ledere og menneskerettighetsaktivister den siste tiden har vist at det grunnleggende politiske rettigheter er under sterkt press, spesielt i områder hvor jordkonflikter er sterke. 

Internasjonale observatører samt organisasjoner som LAG og SAIH, har tidligere uttrykt sterk bekymring over hvordan colombianske myndigheter agerer i møte med politiske demonstrasjoner. I mai i år ble en langvarig og omfattende streik for grunnleggende sosiale rettigheter i byen Buenaventura slått hardt ned på av militærpoliti. Mange av demonstrantene måtte på sykehus etter omfattende politivold.

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) gjentar sitt krav til colombianske myndigheter om å respektere retten til politiske aksjoner, å følge opp fredsavtalens punkt om utvikling på landsbygda, og å beskytte sosiale ledere og menneskerettsforsvarere, som befinner seg i en svært vanskelig situasjon. 

Colombia reports (engelsk) og El Espectador (spansk) følger opp saken i Nariño fortløpende. LAG kommer tilbake med mer. 

Land