Politiaggresjon mot urfolk

I disse dager har rundt 15 000 urfolk samlet seg i Monterilla, Cauca, for å demonstrere mot regjeringen. Samtidig oppstår det heftige konfrontasjoner mellom antiopprørspoliti og urfolk.

Treige forhandlinger og blokade

Manglende implementering av fredsavtalen og hele 1365 avtaler mellom regjeringen og den regionale urfolksorganisasjonen, CRIC, truer den faktiske eksistensen til urfolket. Urfolk krever autonomi og råderett over helse, utdanning og territorier. Som representanter for høstbrigaden til Colombia, har vi vært tilstede idet forhandlinger har begynt mellom delegasjoner fra regjeringen og urfolksledere. 

Under gårsdagens første samtaler mellom regjeringen og urfolket, leverte regjeringen ingen konkrete løsninger eller garantier til å iverksette de foreliggende avtalene. Selv om urfolkslederne oppfordret alle til en fredfull dialog, mistet enkelte tålmodigheten og blokkerte den panamerikanske hovedveien. Fartsåren ligger kun kilometer unna, og er en svært viktig handelsrute.  

Internasjonal kommisjon

Da nyheten om blokaden nådde forsamlingen, sendte urfolkslederne en kommisjon bestående av FN, OAS og det statlige ombudmannskontoret for å observere og roe ned situasjonen. Vi ble med kommisjonen til den panamerikanske hovedveien, der 30-40 urfolk stod i konfrontasjon med antiopprørspolitiet. Situasjonen var betent, men det var foreløpig ingen sammenstøt.  

Kommisjonen gikk inn i situasjonen med intensjon om å oppfordre urfolket til å vende tilbake til forsamlingen. Med hendene hevet, gikk sjefen for det regionale ombudmannskontoret inn mellom partene. I dette øyeblikket valgte antiopprørspolitiet å angripe demonstrantene med tåregass og det som antakeligvis var gummikuler.

Uansvarlig politiaggresjon

Dette angrepet kom uventet og opplevdes som en uforståelig og uansvarlig aggresjon som eskalerte konflikten ytterligere. Kommisjonen ble spredt og politiet stoppet ikke angrepet før alle demonstrantene var jaget vekk fra veien og opp i åssiden. Dette utviklet seg til å bli en uoversiktlig og potensielt farlig situasjon som vi opplever at kunne vært unngått dersom kommisjonen hadde fått utført oppdraget sitt. To urfolk skal ha blitt skadet i sammenstøtet. 

VIdeo: Politiet bruker tåregass for å løse opp demonstrasjonen.

I dag meldes det om opptrapping av konflikten. Ytterligere tre urfolk skal være såret, og CRIC melder om at antiopprørspolitiet har skutt med skarp ammunisjon, og viser til bilder av patronhylser på stedet. Antiopprørspolitiet skal i utgangspunktet ikke skal bære slike våpen, men det foreligger flere rapporter om ukonvensjonell våpenbruk og overdreven aggresjon. Antiopprørspolitiet er anklaget for brudd på menneskerettigheter og maktmisbruk under en streik i Buenaventura, og er også anklaget for å ha skutt og drept en urfolksjournalist i Cononuco for tre uker siden.  

Store styrker i beredskap

Antiopprørspolitiet har satt inn en styrke på over tusen mann i mobiliseringsområdet. De står i beredskap langs hele den panamerikanske veien, helt opp til inngangen til der forsamlingen finner sted. Dette finner vi svært bekymringsverdig, da vi har sett med egne øyne hvordan demonstrantenes aksjoner blir aggressivt slått ned på.   

Frykter menneskeliv vil gå tapt

Urfolket kommer til å holde liv i mobiliseringen frem til regjeringen innfrir på sine løfter. Sist gang urfolket mobiliserte i så stor skala var i 2013.  Da ble et 12 urfolk drept og hundrevis såret. Vi frykter at slike tall også vil forekomme under årets demonstrasjon. Kampviljen til urfolket er muligens enda større i år, ettersom Colombia i teorien befinner seg i en fredsprosess. Det uttrykkes stor frustrasjon over at regjeringen ikke holder det de lover og implementeringen av fredsavtalen har stoppet fullstendig opp ute i deres territorier.  

Dersom regjeringen ikke viser vilje til å følge opp implementeringen, vil konflikten trappes opp ytterligere. Da vil menneskeliv gå tapt. Vi håper regjeringen vil anstrenge seg i forhandlingen og garantere sikkerheten til demonstrantene ved å trekke tilbake antiopprørspolitiet.  

Tekst: Marianne Myrmel Bjelland
På Latin-Amerikagruppenes solidaritetsbrigade i Colombia
Foto: Elise Øksnes Fjordbakk
På Latin-Amerikagruppenes solidaritetsbrigade i Colombia
Land