Millioner uten presidentkandidat

Foto: Mídia NINJA

Foto: Mídia NINJA

«Fra nå av vil Haddad bety Lula for millioner av brasilianere». Dette var tidligere president Lulas ord da han tirsdag 11. september offentligjorde at Fernando Haddad nå er PTs presidentkandidat i valget som går av stabelen 7.oktober.

Fredag 14.09.2018

Etter det parlamentariske kuppet mot Dilma Rouseff i 2016, har tidligere president Lula blitt utsatt for det mange beskriver som ren politisk forfølgelse. Han har siden 7.april sittet fengselet etter å ha blitt dømt for "udefinerte forbrytelser".  Millioner av brasilianere opplever at de med dette er blitt fratatt sine demokratiske rettigheter.

«Jeg har ikke lenger en presidentkandidat. Det er absurd at mens Lula sitter i fengsel uten mulighet til å drive valgkamp, kan Jair Bolsonaro, en mann som kaller urfolk og afrobrasilianere late og ubrukelige fortsette sin kampanje» sier Pablo Neri fra de Jordløses bevegelse som er på utveksling i Norge.

I august kom FNs menneskerettighetskommisjon med en anmodning om at Lula måtte få stille i presidentvalget. Anmodningen var basert på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og den valgfrie protokollen til denne konvensjonen som Brasil har ratifisert. På tross av dette ble anmodningen blankt avist av det brasilianske utenriksdepartementet. Valgdomstolen ble kritisert av flere eksperter da de ikke ga tid til behandling av 200 sider med juridiske begrunnelser som ble levert inn av Lulas forsvar dagen før avgjørelsen om at Lula ble nektet å stille som kandidat.

«Det som står på spill foran valget er ytterligere privatisering og svekkelse av arbeidsrettigheter versus en politikk som vil fokusere på økt velstand for folk flest og nasjonal kontroll over strategiske naturressurser» sier Kine Skogås Fristad, LAG-koordinator i Brasil.

Jair Bolsonaro som nå leder meningsmålingene har offentlig gått ut og sagt at han støttet diktaturet som varte helt fram til 1984 i Brasil. Demokratiet er i dag svekket i Brasil. Bolsonaro vil bringe landet nærmere diktaturet.  

Kontaktinformasjon til organisasjonen og til den siterte:

Diego Marin, informasjons- og organisasjonsmedarbeider, info@lagnorge.no, +47 41 07 9393

Pablo Neri, +47 41 32 49 80

Kine Skogås Fristad, utekoordinator for Latin-Amerikagruppene i Norge i Brasil, kine.fristad@gmail.com, +47 40210578 (Whatsapp) og +55 11 99403 2873

Land