Attac Norge skriver: NY HANDELSAVTALE RASERER REGNSKOGEN

Foto: Felipe Werneck/Ibama i Flickr

Foto: Felipe Werneck/Ibama i Flickr

Latin-Amerikagruppene i Norge følger nøye med på frihandelsavtalen Norge er i ferd med å inngå med Brasil, Uruguay, Paraguay og Argentina i EFTA/MERCOSUR-samarbeidet.

Sammen med flere bonde- og sivilsamfunnsorganisasjoner følger Latin-Amerikagruppene i Norge nøye med på frihandelsavtalen Norge er i ferd med å inngå med Brasil, Uruguay, Paraguay og Argentina i EFTA-MERCOSUR-samarbeidet.

Vi har samlet sivilsamfunnet til en felles uttalelse, sendt innspill og merknader til statsbudsjett, hatt møter med politikere og arrangert stortingsseminar for å skolere stortinget på konsekvensene avtaleinngåelse kan få for mennesker og miljø på begge sider av avtalen.

Ett problem er imidlertid mangel på innsyn i avtaleteksten. EU er samtidig i ferd med med å inngå en større avtale, og som EFTA-avtalen tar utgangspunkt i. Større deler av EU-avtaleteksten er tilgjengelig på MERCOSURS sider. Våre venner i Attac Norge har gjort en analyse av bærekraftsmomentene i avtalen mellom EU og MERCOSUR, og skrevet om funnene.

Les Attacs artikkel av Camilla Hansen, politisk rådgiver i Attac Norge:

Ny handelsavtale raserer regnskogen