Et steg nærmere demokrati i Venezuela?

Foto: Eneas De Troya

Foto: Eneas De Troya

Venezuela skal avholde parlamentsvalg 6. desember 2020. Nasjonalforsamlingen har spilt en avgjørende rolle i opposisjonen mot Maduro. Internasjonale valgobservatører og deltakelse av opposisjonen i dette valget kan endre landets politiske situasjon.

Allerede i juni gjorde opposisjonen i landet det klart at de ikke kom til å delta i valget. De mente den sittende presidenten ville rigge valget og at det allerede i forberedelsene til valget har vært uregelmessigheter. Derfor kaller de prosessen illegitim.  

Likevel har en av fløyene i opposisjonen ombestemt seg; den tidligere presidentkandidaten Henrique Capriles kunngjorde i slutten av august at hans parti, Primero Justicia, vil delta i høstens valg. Capriles mener at det til tross for de ugunstige forholdene er viktig å delta i valget for å fremforhandle en løsning på den betente og langvarige politiske konflikten i landet.  

Etter at Capriles kunngjorde sin valgdeltakelse, har også fem andre opposisjonspartier bestemt seg for å delta. De har samlet seg i en allianse kalt Demokratisk Allianse, de fem partiene er: Acción Democrática (AD), Copei, Esperanza por el Cambio, Cambiemos og Avanzada Progresista. 

I samme åndedrag bestemte også president Maduro seg for å frigi 100 av landets nærmere 300 politiske fanger – som blir sagt å være en del av forhandlingene for å få opposisjonen til å stille til valg. Maduro har også invitert EU og FN til å sende valgobservatører til valget i desember. Dette er med andre ord gode nyheter og et viktig steg for demokratiet i Venezuela. 

Dette utgjør den mest positive utviklingen i Venezuelas konflikt i det siste, men skaper på den annen side spenninger. Opposisjonen er splittet etter at strategien om en parallell regjering ledet av Juan Guaido, president i dagens Nasjonalforsamling, gikk i oppløsning. Mens Capriles og andre i opposisjonen har bestemt seg for å delta i valget, har den mest radikale delen av opposisjonen i Venezuela vært tydelige om sitt ønske om en militærintervensjon. I midten står Juan Guaido, som ikke deltar i valget, og som må ta avstand fra de militære planene. 

Valgplanene er også under stort press. Capriles mener at man må vurdere om det i det hele tatt er mulig å gjennomføre valg i desember, tatt i betraktning pandemien verden står overfor. Maduro har uttalt at valget skal gjennomføres 6. desember uansett hva som skjer, og fordømte tidligere i september det han kalte Capriles’ kampanje for å få avlyst valget, hvor han mener at også krefter fra Europa er med. 

Mye kan fortsatt endre seg før 6. desember; det er enda ikke klart om det internasjonale samfunnet vil delta med valgobservatører, eller om Capriles vil stille uten denne sikkerheten - men det går foreløpig i riktig retning for demokratiet i Venezuela.  


Land