Brasil i flammer

Foto: Greenpeace Brasil på Facebook, 01.09.2020

Foto: Greenpeace Brasil på Facebook, 01.09.2020

Omfattende branner fortsetter å avskoge Brasil. Brannene i Amazonas i fjor utgjorde en enorm miljøkatastrofe i en regnskog som allerede er truet av intensivert avskoging. I år har verdens største våtmarksområder, Pantanal, blitt åsted for en global miljøkatastrofe. Tolv prosent av området var svidd av før utgangen av august. Samtidig melder Greenpeace at det for øvrig i Amazonas er registrert 86 prosent flere branner enn i september 2019.

Artikkelen stod på trykk i Klassekampen den 29.09.20, og innholdet er basert på en uttalelse vedtatt på LAG Norges Allmøte 27.09.20.

Brannene har eskalert i år av flere årsaker. Avskogingen av Pantanal gjennom kvegdrift og plantasjer er én faktor. Områdene tørker inn, og brannene spres lett videre. Når Amazonas brenner, får det konsekvenser langt sørover i Latin-Amerika. Det regner mindre, temperaturene øker, og brannene sprer seg enkelt i terrenget.

I tillegg har Brasils høyreekstreme president kutt for kutt sørget for å vingeklippe naturvernet. Miljøvernorganisasjoner beskylder president Bolsonaros politikk for å være årsaken til tredoblingen av skogbrannene i Pantanal.

Brannene har fatale konsekvenser. Pantanal er et enormt våtmarksområde i Brasil. En mosaikk av gressletter, buskmarker, skoger, myrer og innsjøer utgjør den største delen av området, og huser tusenvis av truede og svært sjeldne dyrearter. Under de pågående brannene utryddes flere av dem hver eneste dag. Mennesker har blitt lagt inn på sykehus med luftveisproblemer på grunn av røyken under en pandemi som allerede har sprengt kapasiteten på sykehusene. Urfolk står i fare for å miste muligheten til å leve i sine territorier. I tillegg er det helt essensielt å bevare både Amazonas og Pantanal for ikke å påskynde klimaendringene enda mer.

Vi krever at den norske regjeringen tar stilling til den kritiske situasjonen i Brasil, samt hjelper til med å slukke brannene og redde liv ved å støtte organisasjoner på bakken. Som et land som henter ut flere millioner kroner fra investeringer i miljøødeleggende industrier i Brasil, har Norge et stort ansvar for å beskytte naturen som er igjen og urfolket som lever av den. Den norske regjeringens stillhet er alarmerende, spesielt for en nasjon som prøver å fremstå som miljøvennlig og grønn. Norge har nylig fått plass i FNs sikkerhetsråd. Med det kommer muligheten til å kaste lys over bruddene på Ilo-konvensjonen som Bolsonaros regjering står bak.


Vi har følgende krav til politikerne:

  • Norge må revurdere EU – Mercosur-avtalen som legger til rette for avskoging i Amazonas.
  • UD må se på muligheter for å sende krisepakker til brannbrigadene og sykehusene i området.
  • Investeringer og drift av miljøødeleggende virksomhet i Amazonas, som Hydro Alunorte, må stoppes.
  • Norge må bruke sin posisjon i FN til å sette lys på brudd på Ilo-konvensjonen av Bolsonaros regjering, og avvise hans uttalelse på FNs talerstol 20. september om at det var urfolk som startet brannene.


Følgende organisasjoner stiller seg bak oppropet:

Peder Hognestad, SAIH Blindern

Synnøve Kronen Snyen, Leder i Sosialistisk Ungdom

Trude Koksvik Nilsen, Organisasjonssekretær i Rødt Oslo

Ole Jakob Bae Næss, leder i Spire Oslo

Hege Skarrud, AttacNinthu Paramalingam
Latin-Amerikagruppene Blindern
Land