Et ønske om forsoning og samhold

Foto: David Choquehuancas Facebook-profil

Foto: David Choquehuancas Facebook-profil

Etter kuppet som førte til drap, fengsling, undertrykkelse og eksil av mange i Bolivia viser landets nyinnsatte politiske ledelse et ønske om å forene landet. Visepresidentens innsettelsestale er også en politisk plattform for kampen mot verdens største utfordringer.

Se hele innsettelsestalen ved å klikke på toppbildet.

Søndag 8. oktober ble Luis Arce og David Choquehuanca innsatt som president og visepresident i Bolivia. De representerer det venstreorienterte partiet “Bevegelse for sosialisme” - MAS og vant presidentvalget forrige måned med 55 prosent av stemmene.

Innsettingstalen til visepresidenten bar tydelig preg av et ønske om et forent land, noe blant annet sitatet “kondoren kan bare lette fra bakken når den høyre vingen er i perfekt balanse med den venstre”, viser. Ordspillet viser til en stor splittelse mellom høyre- og venstresiden i landet, som har vært ekstra tydelig det siste året, etter kuppet fra høyresiden i oktober i 2019. “Det kollektive gode må erstatte egoistisk individualisme”, var beskjeden fra talerstolen.

Det var også tydelig at Choquehuanca ba det bolivianske folket om forsoning:

“Brødre, for å konkludere, vi bolivianere må overvinne splittelsen, hatet, rasismen, diskrimineringen av landsmenn - ikke mer forfølgelse av ytringsfriheten og ikke mer rettsliggjøring av politikk.”

Et budskap til den vestlige verden

Talen til Choquehuanca er også en briljant presentasjon av urfolks politiske tankegang. Bolivias nye visepresident snakket om de største utfordringene menneskeheten står ovenfor i dag, særlig miljøkrise, og foreslår etablering av en dialog med Vesten om løsninger på disse utfordringene. På vegne av alle urfolksgrupper i verden setter Choquehuanca målet om å ta et oppgjør med antroposentrismen og den ekstreme individualismen som kjennetegner den vestlige sivilisasjonen, noe som har skapt en enorm ubalanse i naturen og som har ført verden til randen av kollaps.

«Tiden for å være Jambae har kommet, Jambae er en person uten eier, fri, ingen i denne verden bør føle seg som eier av verken noen eller noe (…) vår kamp er mot all slags underkastelse og mot den koloniale, patriarkalske tankegang, uansett hvor den kommer fra (…) makt må sirkulere, makt, så vel som økonomien må omfordeles, den må flyte».

Talen til David Choquehuanca er uten tvil et enestående forslag til felles program for de sosiale bevegelsene verden rundt som ønsker å ta kampen for miljø, rettferdighet og et bedre liv.

Bolivias sosiale bevegelse takker Norges engasjement

Det var knyttet mye spenning opp mot valget og valgdagen, hvor mange fryktet at det ville være preget av vold og opptøyer. LAG og flere andre norske solidaritetsorganisasjoner og fagbevegelsen sendte i tiden før valget en bekymringsmelding til Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Buenos Aires, med ønske om å overvåke situasjonen i Bolivia nøye. I et brev takker urfolks-kvinneorganisasjonen Bartolina Sisa for å ha videreført deres bekymringer rundt den systematiske volden som preget tiden før valget.

“Takket være dette solidaritetsnettverket var det mulig å stå imot forsøkene på sabotasje og vold fra grupper langt til høyre under valgprosessen...”.

Land