Søk på informasjonsmidler til lokallag

Informasjonsmidlene som er tilgjengelig for lokallag og arbeidsgrupper er midler fra NORADs prosjekt som er øremerkede informasjonstiltak på lokalt nivå.

Hovedmålet til disse aktivitetene er å bidra til økt kunnskap og engasjement om virkningene av norske interesser og tilstedeværelse i Latin-Amerika, og om formidling av grasrot-perspektiver på sosiale og politiske forhold i Latin-Amerika.


Hva kan du arrangere?

Arrangementene eller aktivitetene som gjennomføres ved bruk av denne ordningen må være åpne. NORAD støtten finansierer ikke interne møter. Pengene kan brukes blant annet på leie av lokale, reise- og oppholdsutgifter til gjester, gaver og honorar til foredragsholdere/innledere, mat på arrangementer, tekniske tjenester og andre utgifter som er direkte knyttet til tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteten.

Om søknadsprosess

I denne lenken finner du veiledning og skjemaer som ditt lokallag eller din arbeidsgruppe må bruke for å søke på informasjonsmidlene. Har du spørsmål? Ta kontakt med daglig.leder@lagnorge.no