Demokratiutvikling i Latin-Amerika: LAGs nasjonale kampanje i 2022

Hvert år velger LAGs landsmøte en nasjonal kampanje. Det handler om prioriterte politiske saker som alle i organisasjonen skal jobbe med. «Demokratiutvikling i Latin-Amerika» er tema til årets nasjonale kampanje.

Det er presidentvalg i Brasil og Colombia i 2022 og i Chile skriver grunnlovsfrosamlingen en ny grunnlov som må godkjennes av folket ved en folkeavstemming. Brasil og Colombia er to geopolitiske viktige land i regionen som lider i dag av lav grad av ytringsfrihet, menneskerettighetsaktiviser lever under trusler, og landenes regjeringer styrer etter høyrepopulistisk logikk.

Colombias venstreside fikk historisk gode resultater i parlamentsvalget og primærvalget til vårens presidentvalg. I Brasil leder Lula og det brasilianske arbeiderpartiet på meningsmålene før høstens presidentvalg. I tillegg finnes det store forventinger knytta til situasjonen i Chile, og til arbeidet den nedsatte grunnlovsforsamlingen har begynt med å skrote grunnloven fra Pinochetregimet og lage en ny, som forventes å inneholde punkter om blant annet sosiale rettigheter, feminisme og urfolksrettigheter og naturvern. Det er også viktig å huske at Honduras fikk en sosialist kvinnelig president, Xiomara Castro, i januar.

Foto: Guache

Francia Márquez er venstresidens visepresidentkandidat og Colombias største politiske fenomen etter nasjonalstreiken fra 2019. Foto: Guache

Hva kjennetegner denne nye venstresidebølge? Hvordan skal regionens politikk utvikle seg i lys av venstresidas nye fremgang? Hva er ståsted til sosiale bevegelser i kontekst av valg og grunnlovsprosesser? Hvordan knyttes denne situasjonen med de historiske demonstrasjonene i regionen siden 2019? Hva sier valg og forslag til nye grunnlover om Latin-Amerikas demokratiske tilstand? Med tanke på å finne svar til disse og andre viktige spørsmål skal LAG følge grasrotperspektiver på valgkamp og valgresultatene i Colombia og Brasil, og grunnlovsprosessen i Chile.

Demokratiutvikling i Latin-Amerika, tema til årets nasjonale kampanje, skal prioriteres i alle LAGs interne og eksterne aktiviteter. Organisasjonen skal jobbe målrettet og produsere informasjonsmateriell, skolere medlemmer, ha foredrag på skoler og hos andre organisasjoner, skrive kronikker til norske medier, og mye mer. Har du, eller ditt lokallag eller din arbeidsgruppe, ideer om aktiviteter i regi av årets nasjonale kampanje? Ta gjerne kontakt med oss i info@lagnorge.no