Amigos do MST- LAG tilstede på nettverksmøte i Tyskland

LAG var representert av Peder Ressem Østring og Astrid Bragstad Gjelsvik på den europeiske konferansen for vennskapsnettverket til MST 2.-4. september i den Tyske byen Halle. Her ble både situasjonen i Brasil og andre deler av verden diskutert, og planer lagt for hva det internasjonale solidaritetsnettverket kan bidra med i den avgjørende tiden som kommer.

Foto: Juan Carlos Burillo

Om få uker går over 300 millioner brasilianere til valgurnene. På konferansen i Halle fikk delegatene høre om hvordan angrep på aktivister, urfolk og skeive har blitt intensivert under administrasjonen til den høyreradikale presidenten Jair Bolsonaro. Brasil er et land hvor over halvparten av jorda eies av en prosent av befolkningen og hvor sult er et tiltagende problem. Som en av MSTs representanter, Maria de Jesus dos Santos Gomes, sa det: den verste formen for vold i Brasil er strukturell, og kommer av ekstrem ulikhet. Dette er foranledningen for en rekke andre samfunnsproblem. Det er med dette bakteppet MST har fortsatt å skolere og organisere tusenvis av familier i kampen for en jordreform – av, med og for folket – til tross for veldig krevende forhold. Bolsonaro har eksplisitt erklært bevegelsen som en fiende. Selv om dette viser tydelige autoritære trekk hos den sittende presidenten, er det også et tegn på kraften som ligger i verdens største sosiale bevegelse og at MST er en viktig skanse mot Bolsonaro sitt nyliberale prosjekt.

Det internasjonale solidaritetsnettverket har vært viktig i mobiliseringen for å få presidentkandidat Lula da Silva ut av fengsel og for å spre informasjon om menneskerettighetssituasjonen i Brasil. I ukene som kommer blir det også en viktig oppgave for nettverket å mobilisere støtte for Lula sitt kandidatur blant den brasilianske diasporen.

Blant temaene som ble diskutert på konferansen var fredsarbeid, utenlandsk kapital i Brasil og klimakrisa. Under Bolsonaro har avskoginga nådd nye høyder. En sentral drivkraft er ryddingen av skog for monokultur som soya for utenlandseksport. I motsetning til agribusiness, som har en svært skadelig effekt på biologisk mangfold, vannreserver og jordsmonn, jobber MST med agroøkologi. Her er målet matsuverenitet, basert på så lite eksternt innputt i kretsløpet som mulig. MST er både en sentral aktør i kampen mot agribusiness og en pådriver for et annet, bærekraftig landbruk som samtidig kan oppfylle sin sosiale funksjon. Samtidig er agroøkologi en global visjon og praksis, og et nøkkelbegrep for den internasjonale småbrukerorganisasjonen La Via Campesina hvor Norsk Bonde og Småbrukarlag (NBS) også er medlemmer.

På konferansen ble det smidd lenker av solidaritet mellom aktivister fra ulike hjørner av kontinentet, og med MST. Fordi alle kampene som føres i ulike land henger sammen vil solidaritet bli helt avgjørende i tiden som kommer, både før og etter valget i oktober.

Globalizemos a luta! Globalizemos a esperança!

Peder Ressem Østring
Astrid Bragstad Gjelsvik
Land