Vi søker kursledere for Solidaritetsbrigadene!

LAG sender en solidaritetsbrigade til Brasil. Vi trenger to kursledere for å sørge for å forberede de 10 brigadistene.

Kursledernes hovedansvar er å planlegge og gjennomføre et introseminar 4.-6. november 2022 og et forberedelseskurs 13-23. januar 2023. Arbeidsoppgavene består av planlegging, praktisk oppfølging og veiledning.Det er også ønskelig at kurslederne underviser brigaden i portugisisk.

Kriterier: Du må være LAG-medlem, kjenne brigadeprosjektet og kunne representere LAG. Kjennskap til Brasil er en fordel. Du må være samarbeidsvillig og politisk engasjert! I tillegg til dette bør du like å motivere, veilede og tilrettelegge for andre. Språkkunnskaper og undervisningserfaring er en fordel.

Lønn er 15 000 samt at alle reiseutgifter og utlegg dekkes av LAG.

Send en kortfattet CV og søknad til brigade@lagnorge.no om du er interessert.

Søknadsfrist: 2.oktober 2022

Spørsmål kan rettes til Anna Nordahl Carlsen på mailen over eller på 921 33 668

Nina Luhr / Anna Nordahl
Land