Bli redaktør i tidsskriftet LatinAmerika

LatinAmerika søker redaktør med interesse for journalistikk og latinamerikansk politikk og samfunn.

Om tidsskriftet:

LatinAmerika er tidsskriftet til Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG). Bladet kommer ut 3 ganger i året og har et opplag på 900 eksemplarer.

LatinAmerika tar opp aktuelle temaer i regionen, saker som sjelden omtales i norske medier. Tidsskriftets mål er å bidra til nyansering av Latin-Amerikas mediebilde i Norge ved å tilby sivilsamfunnsorganisasjoners perspektiv om politiske og samfunnsdebatter.

Tidsskriftet inneholder nyheter, analyser, reportasjer, kronikker, intervjuer, kulturstoff, bildeserier og mye mer innhold hentet fra Latin-Amerika eller fra latinamerikanske miljøer i Norge. Særlig ønsker LatinAmerika å skrive om folkets innsats for endringsprosesser i de latinamerikanske landene med fokus på miljø, arbeiderrettigheter og fagforening, urfolk, kvinner og ungdom. Tidsskriftet tar imot bidrag fra både LAGs medlemmer og ikke-medlemmer.


Om redaktørrollen: 

Som redaktør har du det overordna ansvaret for tidsskriftet LatinAmerika. Du er leder for redaksjonen og har det overordna faglige og etiske ansvaret for innholdet i bladet.

Du vil ha en redaksjon på ca. 5 medlemmer i ryggen. Redaksjonen er spredt utover landet, så mye av møtevirksomheten vil foregå over digitale kanaler. Sekretariatet i LAG bistår med administrative og faglig råd, i tillegg til praktiske oppgaver ved behov. 

Redaktørrollen honoreres med 10 000 kroner per år. Denne rollen kan for eksempel passe for journaliststudenter som søker redaksjonell erfaring eller studenter innen samfunnsvitenskapelige fag med interesse for Latin-Amerika og journalistikk.

Redaktørens oppgave er blant annet mellom tre og fire redaksjonsmøter per utgave, koordinering av redaksjonsgruppe og kontakt med skribenter, i tillegg til koordinering av korrekturlesing og skrive tekster eventuelt.

Kvalifikasjoner: 

- Erfaring med journalistikk og/eller redaksjonell erfaring
- Interesse for latinamerikansk politikk og engasjement for utviklingsspørsmål
- Kjennskap til tidsskriftet og LAG er en fordel.
- Å kunne spansk og/eller portugisisk er også en fordel.

Om du er interessert i å bli redaktør, send en mail der du forteller litt om deg selv, tidligere erfaring og hvorfor du vil bli redaktør til info@lagnorge.no. Søknadsfristen er 15. januar. 

For mer informasjon om LatinAmerika sjekk ut tidsskriftets tidligere utgaver, eller ta kontakt med silje@lagnorge.noeller på telefon +47 418 52 691.


LatinAmerika søker også flere redaksjonsmedlemmer. Ta kontaktom du har lyst til å sitte i redaksjonen!