Vil du være praktikant hos Latin-Amerikagruppene i Norge?

Praksisplass ledig ved LAGs kontor i Oslo for vårsemesteret 2023. Søknadsfrist 15. januar 2023.

Latin-Amerikagruppene i Norge søker etter en praktikant i minst 40 % stilling (to arbeidsdager i uka) til vårt kontor i Oslo våren 2023. Arbeidstid kan også tilpasses praktikantens ønske. Bachelor- eller masterstudenter som har et integrert praksisemne kan søke på praksisplassen. Praktikantoppholdet er ulønnet.

Latin-Amerikagruppene i Norge er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon som støtter sosiale bevegelser sin kamp i Latin-Amerika gjennom informasjonsspredning, holdnings- og handlingspåvirkning i Norge.

Praktikantoppholdet vil gi deg erfaring med arbeidsoppgaver innenfor mediearbeid og informasjonsformidling, arrangementsvirksomhet og politisk påvirkning, i tillegg til kunnskap om Latin-Amerikas politikk, sosiale kamper og grasrotorganisasjoner

Praktikantens oppgaver dreier seg i hovedsak om innholdsproduksjon i form av pressemeldinger og kronikker til medier og saker til nettsiden, men vil også omfatte innholdsproduksjon til sosiale medier, bistå redaksjonen til LAGs tidsskrift, samt planlegging og gjennomføring av arrangementer. Praktikanten vil jobbe sammen med sekretariatet og aktivister i Latin-Amerikagruppene i Norge. Her er noen eksempler på oppgaver du vil kunne få drive med:

Informasjonsarbeid

 • Pressearbeid – skrive kronikker og pressemeldinger til norske medier
 • Politisk påvirkning
 • Oppdatering av LAGs nettside og sosiale medier
 • Delta i planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • Nyhetsbrev, oversettelse av tekster, rekruttering og organisering i Brigadeprosjektet

Organisasjonsarbeid

 • Delta på møter og andre aktiviteter på kontoret
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle organisasjonen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning eller erfaring fra organisasjonsarbeid
 • Tidligere erfaring med medie- og skrivearbeid er ønskelig
 • Erfaring med publisering og kommunikasjon i sosiale medier
 • Fungerer godt i team, men tar også selvstendig initiativ
 • Fleksibel og positiv – tar utfordringer på strak arm
 • Interesse for spørsmål knyttet til Latin-Amerika
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Spansk og/eller portugisiskkompetanse er en fordel

Arbeidsoppgavene vil i noen grad kunne tilpasses praktikanten.

Spørsmål kan rettes til Silje Hvilsom Kvanvik, info- og organisasjonsmedarbeider på telefon: 418 52 691, eller epost: info@lagnorge.no Søknad og CV sendes til samme adresse innen 15. januar 2023.