Hvordan kan du engasjere deg?
Det finnes mange måter å engasjere seg i brigaden på! Vi trenger hjelp til både å være vertskap for brigadistene, tolker, reisefølge og faddere som kan vise dem rundt og bli med på arrangementer. Dette er en super måte å bli kjent med brigadistene og kampene på begge kontinenter.

Vertskap

Sør-brigadistene vil ha behov for et sted å bo under deres opphold i Norge. Med forbehold om noen endringer vil brigadistene være i Norge fra 10.august til 5.november hvert år, og vil reise en del i løpet av oppholdet. De som huser brigadister vil fra utbetalt en kompensasjon.  Har du et rom eller en seng og litt hjerterom til overs? Send veldig gjerne en e-post til intercambiolag@gmail.com.

Bli fadder

Faddergruppa er et tiltak for å gjøre brigadistane bedre kjent med grasrota i LAG, bli med på våre aktiviteter og å bli bedre kjent med Oslo som by. 

Fadderrollen er en god mulighet til å bli ekstra godt kjent med de besøkende brigadistene, lære mer om grasrotbevegelser i Latin-Amerika og øve litt spansk eller portugisisk. Kontakt oss på intercambiolag@gmail.com dersom du ønsker å være med i faddergruppa.

Bli med på gårdsopphold

Vil du lære mer om økologisk jordbruk i Norge og norsk landbruk i praksis? I samarbeid med Norges Bonde og Småbrukarlag vil brigadistene bo og jobbe på to småbruk i slutten av august/begynnelsen av september. Vi søker LAG-aktivister som ønsker å reise sammen med brigadistene. LAG dekker reise og mat, så du kan være med uansett hvor du bor i landet. Meld din interesse til intercambiolag@gmail.com.

Bli tolk for sør-brigadistene

Brigadistene som besøker oss i år snakker spansk og portugisisk og er derfor avhengige av tolk på alle møter og aktiviteter mens de er i Norge. Hver høst er vi derfor på utkikk etter nye tolker som kan hjelpe med dette. Oppdragene er betalte. 

Dersom du ønsker å møte brigaden, vil vite meir om høstens program, eller vil bidra, ta gjerne kontakt med våre prosjektmedarbeidere på intercambiolag@gmail.com. 


Vi ser frem til å se deg!