JOBB HOS LATIN-AMERIKAS STØRSTE SOSIALE BEVEGELSE

Vil du få erfaring fra en av verdens største sosiale bevegelser? Vi søker etter en aktivist som vil jobbe hos MST i 10 mnd. Den ansatte vil bli jobbe i MSTs pedagogiske sektor på ENFF blant annet med å tilrettelegge for internasjonale kurs, lage internasjonale kampanjer, praktiske oppgaver relatert til jordbruk, og jobbe med et informasjonsprosjekt om matsuverenitet. Du vil også bidra med å legge til rette for politisk skolering for norske frivillige fra LAG, samt våre partnerorganisasjoner i Colombia og Guatemala.

MST er Latin-Amerikas største sosiale bevegelse, som kjemper for rett til jord, folkelig jordreform, og et mer rettferdig samfunn. MST ble til da jordløse bønder okkuperte latifundios (store jordeiendommer som lå i brakk), og ble til en nasjonal bevegelse i 1984. I dag er omtrent 450 000 familier organisert i bosetninger gjennom MST, og driver med agroøkologisk jordbruk. Matsuverenitet dreier seg om rett til sunn og lokal mat produsert gjennom sosialt rettferdige, økologiske og bærekraftige metoder, og folks kollektive rett til å bestemme egen landbruks- og matpolitikk som er økologisk, sosialt og økonomisk tilpasset egne betingelser.

Antall: 1 plass
Varighet: 12 mnd totalt.10 mnd fra februar – november i Brasil, og 2 mnd etterarbeid fra desember til januar på LAG-kontoret i Oslo.
Lønn: 20 000 per måned, inkludert i etterarbeidstiden. I tillegg får man dekt losji, reise, samt enkelte andre kostnader knyttet til oppholdet.


Arbeidsoppgaver

 • Arbeide på sektor for pedagogikk på MSTs nasjonale skole, ENFF. Som en del av personalet på ENFF tar du del i kollektiv organisering ved å bo på ENFF og bidra inn i rengjøring, matlaging, og i åkeren på lik linje med alle andre.
 • Ansvar for informasjonsprosjekt om matsuverenitet, i samarbeid med LAG og MST.
 • Tilrettelegge for internasjonale kurs som Latinão og Formacão de formadores på ENFF: logistikk, tolking, utvikling av program, evaluering, og rapportering.
 • Delta på kurs om agroøkologi og bidra inn i kollektivt jordbruk på ENFF.
 • Bistå MST med å følge opp den norske brigaden med fire frivillige på politisk skolering om matsuverenitet hos MST.
 • Etterarbeid i Oslo: Du vil jobbe i to måneder fulltid på LAG-kontoret i Oslo med rapportering, politisk påvirkning og foredrag om matsuverenitet for LAG og andre målgrupper.

Kvalifikasjoner

 • Du må kunne ha portugisisk, eller eventuelt spansk som arbeidsspråk. Dersom du kan spansk, må du være innstilt på å lære deg portugisisk.
 • Tidligere erfaring med prosjektstyring og arrangement.
 • Ønskelig med erfaring fra LAG og Brigadeprosjektet, og fra MST/Brasil.
 • Ønskelig med høyere utdanning innenfor samfunnsvitenskap, pedagogikk eller agronomi/agroøkologi. Relevant arbeidserfaring kan gjøre opp for dette.

Send oss din søknad i dag

Send en kort søknad og CV til elise@lagnorge.no innen søndag 19. november 2023.
Vi vil gjennomføre intervjuer mellom 20. - 24. november. Vi vil kun kalle inn aktuelle søkere til intervju.

Hvis du også er interessert i å bli vurdert som frivillig brigadist må dette spesifiseres i søknaden.

Foto: Maiken Solbakken- Norec

Obligatoriske forberedelser

Obligatorisk program starter fra og med februar 2024.

 • LAGs eget forberedelseskurs i Norge.
 • Forberedelseskurs med Norec i Bogotá, Colombia.
 • Reise direkte fra Colombia til Brasil for oppstart av skolering.

Økonomi

Utvekslingen blir i all hovedsak finansiert av Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec). Dette dekker følgende utgifter:

 • Reise til og fra obligatorisk kursing i forkant av reisen
 • Reisen tur/retur fra ditt hjemsted-Latin-Amerika
 • Forsikring
 • Nødvendige vaksiner
 • Språkskole i vertslandet
 • Noe kost
 • Husleie
 • Lengre transportetapper under uteopphold.

Du må dekke enkelte måltider selv, og andre småutgifter. Avhengig av ditt eget forbruksmønster kan dette variere veldig.