Følg oss på:
Praktisk informasjon
På grunn av koronavirusutbruddet og de store usikkerhetene og konsekvensene dette fører med seg er det i dag ingen brigade tilstede i Latin-Amerika. Et brigadeopphold krever mye forberedelse, og LAG vil derfor ikke sende brigader til Latin-Amerika våren 2021. Vi følger situasjonen nøye, og vil oppdatere nettsidene så snart det er mulig å sende brigadister på utveksling igjen. Denne siden har ikke oppdatert informasjon - men gir et bilde av forberedelser og program når man er på brigade.

Vårbrigaden 2021

Obligatoriske forberedelser for vårbrigaden 2021 (tentative datoer)

 • Introduksjonsseminar 22. - 24. november 2020 på Røkleivhytta i Oslomarka
 • Forberedelseskurset er 20. - 30.januar 2021 på Flagstad Gård på Hamar
 • Avreise 31. januar.
 • Youth Camp arrangeres av Norec.

Tentativ oversikt over perioden på brigade

 • Februar: introduksjonskurs med språkkurs.
 • Mars: første uteopphold på landsbygda. 
 • Deretter følger et politisk program, som blant annet består av møter med aktivister, politikere, organisasjoner og representanter fra sivilsamfunnet. 
 • Etter dette reiser man på andre uteopphold, neste politiske program og siste uteopphold.
 • Underveis gjør man også informasjonsarbeid.

Oppholdet i Brasil avsluttes i juni. Brigadistene kan selv bestemme om de vil reise hjem da, eller reise videre fram til hjemkomstseminaret i slutten av august 2021 i Oslo. Det anbefales å komme hjem minimum 5 dager før dette seminaret på grunn av tidsforskjell. 

Obligatorisk oppfølgingsarbeid foregår høsten 2021 og er deltidsarbeid som kan kombineres med arbeid og studier. 


Høstbrigaden 2021

Obligatoriske forberedelser (tentative datoer)

19. - 21. juni på Røkleivhytta i Oslomarka. 

Forberedelser siste halvdelen av august:

 • Forberedelseskurs er 13. - 24. august på Flagstad Gård på Hamar 
 • Youth Camp: 24. - 28. august 
 • Avreise ca. 28. august


Planer for perioden på brigade

 • September: introduksjonskurs med språkkurs.  
 • Slutten av september: første uteopphold på landsbygda.
 • Deretter følger et politisk program som blant annet består av møter med aktivister, politikere, organisasjoner og representanter fra sivilsamfunnet. Etter dette reiser man på andre uteopphold, neste politisk program og siste uteopphold samt informasjonsarbeid.

Oppholdet avsluttes vanligvis rundt 10. desember. Brigadistene kan selv bestemme om de vil reise hjem da, eller reise videre fram til hjemkomstseminaret i slutten av august. 

Obligatorisk oppfølgingsarbeid  

Hjemkomstseminar vil være omtrent 15. - 24. januar 2022 i Oslo. Det anbefales å komme hjem minimum 5 dager før dette seminaret på grunn av tidsforskjell. Våren 2022 vil det være deltidsarbeid som kan kombineres med arbeid og studier.


Økonomi

Prosjektet blir i all hovedsak finansiert av Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec), men det er også en egenandel på 20 000. Med dette blir følgende utgifter dekt: Reise til og fra hjem og skoleringsarrangementene nevnt over, reisen t/r hjemsted-Latin-Amerika, kost, losji og langtransport under uteopphold, forsikring, vaksiner,  kurs i Norge og språkskole i vertslandet.  Det er satt av 60 000 til hver gruppe til informasjonsarbeidet i Norge. 

Brigadistene må dekke enkelte måltider, lommepenger og andre småutgifter. Dette kan beløpe seg til 5-15 000 over de 5 månedene oppholdet varer. Hvor mye en bruker avhenger mye av eget forbruksmønster og hvilket land en er i. Guatemala er rimeligst mens Brasil er dyrest. Tolken eller tolkene i brigaden får et honorar på 2-4000 (avhengig av om det én eller to tolker med på brigaden).