Følg oss på:
Podcast

Under finner du en samling av innslag fra radio og podcasts om Latin-Amerikagruppene og andre saker fra Latin-Amerika

LAG har også produsert flere podcaster med både historier og dagsaktuelle tema fra Latin-Amerika. Disse kan du finne på LAGs soundcloud-kontoer: LAG-Norge og Latin-Amerikagruppenes solidaritetsbrigader