Latin-Amerikagruppene i Norge

Norsk kapital i Latin-Amerika

Foto: Fabio Nascimento

Foto: Fabio Nascimento

Vareproduksjon og fabrikk

Vareproduksjon og fabrikk

Latin-Amerika er storskala eksportør av landbruksartikler som frukt, soya, mais, bomull og cellulose, samt råvarer som mineraler, tømmer og olje. Regionen er et voksende og stadig mer attraktivt marked for internasjonale investorer som ønsker å produsere varer i nærhet til ressursene og med billig arbeidskraft.

Blant norske aktører er det Brasil som er absolutt mest populært. Malingsprodusenten Jotun er etablert i flere land og åpnet sin første fabrikk i Brasil i 2015, og Hydro har storskala bauksittforedling og aluminiumsproduksjon.

Norske aktører: