Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Klima og miljø
Foto: Dario Kenner

Foto: Dario Kenner

Kamp og konflikt i Bolivias nasjonalparker

Bolivias urfolksgrupper mobiliserte og stoppet en fryktet vei. Nå trues bærekraft og biologisk mangfold i landets nasjonalparker av vannkraftutbygging.

Den lange marsjen

Bolivias urfolks kamp for sine territorier kan tvinge regjeringen til å endre kurs.

Liv kan ikkje patenterast

Bolivia har foreslått større endringar av avtaleteksten i WTO som omhandlar patentering.

Gazolinazo

LAGs samarbeidsorganisasjon i Bolivia, CEADL, er enige i nødvengheten for kutt i drivstoffsubisidier, men kritiserer MAS-regjeringen for manglende dialog med sivilsamfunnet i gjennomføringen av dekret 748.

Bensin på bålet

I Bolivia protesterar sosiale rørsler mot å kutte subsidierte middelklassevarer. Strategi og dialog står som utfordringar for styresmakter så vel som sivilsamfunn i 2011.

Auka bensinprisar

Den bolivianske regjeringa aukar drivstoffprisane kraftig med formål om å hindre smugling av subsidierte varer til nabolanda. Gas og andre basisvarer forblir billige varer.

Streik mot drivstoffpris

Det er ikkje bare middelklassa som protesterar mot auka drivstoffprisar. Transportarbeidarane og FEJUVE blokkerar hovedinnfartsåra til hovedstaden og ber visepresidenten gå av.

Bolivia truet på fem kanter av klimaendringer

Bolivia vil være truet på fem kanter av klimaendringene, ifølge en ny rapport som ble publisert av Oxfam International i dag 4. november. Rapporten understreker hva som står på spill under FNs klimasamtaler i Barcelona og på møtet mellom EU og USA som finner sted i Washington i dag.

Vassmangel påverkar seks byar og tre regionar

Tørke plagar no høglandet, chaco-regionen og dalane i Bolivia, og matproduksjonen i området er trua. I seks byar har vassforsyningane vorte påverka. El Conrade (Nasjonalt Raad for Katastrofe- og Kriseberedskap) og prefektane i regionane som er påverka samlar seg i morgon for å handtere situasjonen.