Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Naturkatastrofe
Media

Flommen som kan bli en høyrebølge

Mens klimakatastrofa herjer i Brasil, fisker ytre høyre i rørt flomvann. Agnet er falske nyheter.