Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Handel og finans

Rettferdige handelsavtalar?

Kva er problematisk med dei nyliberale handelsavtalane? Og korleis er den alternative handelsavtalen ALBA ut? LatinAmerika har møtt Heidi Lundeberg for å snakke om rettferdig, og urettferdig, internasjonal handel.

«Europa gjentar alle feilene vi gjorde»

På 80- og 90-tallet opplevde Latin-Amerika en alvorlig økonomisk krise. Ecuadors president Rafael Correa sier den raskt kunne blitt løst hvis viljen til å spare borgerne hadde vært til stede. Nå mener han Europa punkt for punkt er i ferd med å begå de samme feilene. Her er hans analyse.

Latin-Amerikas alternativ til frihandel

Dagens frihandelsavtaler lukkas ikkje i å skape vekst som kjem verdas mange fattige til gode. I Latin-Amerika derimot settast mål og middel i rett rekkjefølgje. ALBA brukar handel som eit verkemiddel for lokal produksjon og med forståing for landa sine ulike situasjonar drivast solidaritet i praksis.

På flukt

Colombia toppar fortsett verdslistene, narkohandelen tvingar folk på flukt i Mexico og Guatemala, og på Haiti jagas folk bort frå nødleirane. Les Flyktninghjelpens nye rapport.

Ecuador kuttar investeringsavtaler

Correa meiner avtalene står i strid med grunnlova og suvereniteten til landet. Investeringsavtaler er kritisert for gje private selskap makt over demokratiske institusjonar.

Et alternativ fra sør- Banco del Sur

I rekken av alternativer som lanseres fra det latinamerikanske kontinentet har Ecuador kommet med et forslag til økonomisk samarbeid som utfordrer dagens økonomiske og politiske maktstrukturer. Forslaget står for en ny helhetlig regional finansstruktur med utgangspunkt i det regionale politiske samarbeidet UNASUR , basert på tre pilarer. I sentrum finner vi en alternativ utviklingsbank, Banco del Sur. Banken søker å redefinere utviklingskonseptet i retning av samfunnsmessig utvikling.