Lokallag og Grupper
Latin-Amerikagruppene i Norge er en organisasjon med stort frivillig engasjement, og består av syv lokallag og diverse arbeidsgrupper. Ta kontakt med lokallaget som er nærmest deg eller ei gruppe om du vil være med! Har du spørsmål, men ikke vet hvor eller hvem du skal henvende deg til? Skriv til info@lagnorge.no

Chiapasgruppa

Latin-Amerikagruppene i Norge har et godt nettverk av samarbeidsorganisasjoner i Chiapas. Vi har fulgt situasjonen i Chiapas og spesielt zapatistenes kamp siden 1994. LAG har sendt sju brigader til Chiapas i 1997, 2001, 2005 og 2012. I tillegg har brigadene til Guatemala i 2019 tilbrakt 2 uker på språkskole hos zapatistene i Sør Mexico. Flere aktivister fra LAG har også deltatt som fredsobservatører i området.


Kontakt

Kvinneutvalget

Kvinneutvalget er en pådriver for å bedre kvinners situasjon i Latin-Amerika, og sprer informasjon om latinamerikanske kvinners kamp internt i Latin-Amerikagruppene i Norge og til norsk offentlighet. 

Kontakt

LAG Bodø

LAG Bodø/Bådåddjo startet opp igjen i januar 2017 etter å ha vært nede i mange år. Vi trenger flere aktivister, bli med du også!

Kontakt

LAG Kristiansand

LAG i Kristiansand starta opp i 2008. Vi arrangerer debatter, kulturarrangement og demonstrasjoner. Ønsker du å vite mer om oss, eller vil du bli med i lokallaget vårt?

Kontakt

LAG Oslo

LAG Oslo er Latin-Amerikagruppenes største lokallag. Vi har en rekke aktivistgrupper med mye aktivitet: LAG Blindern, Uruguaygruppa, Chiapasgruppa og Nicaraguagruppa. Vi arrangerer åpne lokallagsmøter, kulturarrangement, årlig 1. maifrokost og mye mer. Redaksjonen til tidsskriftet LatinAmerika har også base i Oslo.

Kontakt

LAG Stavanger

LAG i Stavanger har mye fokus på Colombia i sitt arbeid. De arrangerer debatter, stands, filmvisninger og mye mer.

Kontakt

LAG Tromsø

LAG Tromsø er LAGs nordligste lokallag. Vi er en aktiv gruppe som organiserer ulike aktiviteter i byen.

Kontakt

LAG Trondheim

LAG i Trondheim arrangerer åpne møter, filmvisninger og debatter. LAGiT har flere arrangementer under den årlige Latin-Amerikauka og er del av organisasjonssamarbeidet Café Nord Sør. Bloggen, Folk og Røvere i Latin-Amerika drives av en frivillig redaksjon i Trondheim. Vil du være med på laget?

Kontakt