LATINAMERIKA #1 2021: MOTSTAND I PANDEMIENS TID

Selv om sosial nedstenging under pandemien har vært et hinder for politisk organisering, har sosiale bevegelser og aktivister i Latin-Amerika fortsatt å gjøre motstand. Årets første utgave av LatinAmerika setter fokus på et knippe av disse aktivistene som mobiliserer til tross for portforbud, høye smittetall, og samfunn i knestående.

I dette bladet kan du lese om MSTs arbeid med matsuverenitet i Brasil, feministisk skolering i pandemitid, mapuchenes kamp i Chile, honduranske urfolk som organiserer egne løsninger for å beskytte seg mot pandemien og konsekvensene av to nylige orkaner, zapatistenes planlagte reise til Europa sommeren 2021, og mye mer. Vi håper disse historiene om aktivistene i Latin-Amerika kan inspirere og vise at det finnes en vei ut av krisa så lenge vi står sammen i solidaritetens navn.