SAK 1 - OLJEFONDETS INVISTERINGER I EUAKLYPTUS I BRASIL
​Rapporten «Den grønne ørken» om eukalyptusindustrien i Brasil viser at Oljefondets investeringer i selskapene Suzano, Fibria og Stora Enso har store konsekvenser.

Oljefondet investerer til sammen over 3,5 milliarder kroner i tre av de største selskapene som planter eukalyptus for å fremstille cellulose, hovedsakelig til papir. Eukalyptus-plantasjene fører til tørke, utsletting av biologisk mangfold, branner og forurenset drikkevann. De tre selskapene opererer blant annet i regionen Bahia i Brasil, og rapporten peker på en rekke problematiske forhold knyttet til de store eukalyptusplantasjene. Norge profitterer altså på investeringer i selskap som er anklaget for brudd på rettighetene til lokalbefolkningen, og for å ha hugget ned, ulovlig, store områder med urskogen. Vannet i områdene der plantasjene ligger er i ferd med å forsvinne, det er ikke mulig å kalle dagens produksjon bærekraftig når vi ser på vannforbruket i regionen. Bruken av sprøytemiddel forurenser vann og jord i området, arbeidsplasser som blir lagt ut på anbud til underselskaper fører til svært kritiske arbeidsforhold. Jordområder brukt til plantasjene går på bekostning av bønders, urfolks og afrobrasilianeres rett til jord. Urbaniseringen i regionen har økt kraftig etter at selskapene begynte å operere her, og dialogen mellom samfunnet og selskapene er svært komplisert.

Vi har i denne saken invitert forsker og aktivist Ivonete Gonçalves de Souza som ekspert. Hun har vokst opp i regionen Bahia og startet organisasjonen CEPEDES, som jobber med forskning på blant annet konsekvensene av eukalyptus. Vi får også vitneberetninger fra Rodrigo Santana fra Pataxó-folket i Brasil, og tidligere sametingspresident Lars-Anders Baer vil trekke linjer til norsk urfolkskamp. Medforfattere av eukalyptusrapporten “Den grønne ørkenen” Vilde Lied og Håvard Søndenå kommenterer også i rettssaken. 

CAFÉTEATERET I OSLO, 11. MARS