​Sak 2: NORFUND I HONDURAS
I den andre saken til LAGs folkelige domstol ser vi på Norfund i Honduras. I 2012 inngikk Norfund en kredittavtale med e bank i Honduras som har kunder knyttet til kriminell aktivitet.

Norfund har som mål å skape utvikling ved investeringer. Norfund inngikk i 2012 en kredittavtale med Ficohsa på 72,7 millioner kroner. En av Ficohsas største kunder i Honduras er selskapet Dinant, som er knyttet opp mot en rekke kriminelle handlinger. Ficohsa ble i 2013 klaget inn for ombudsmannen til finans- og låneinstitusjonen IFC. Pengene fra Norfund skal være øremerket små- og mellomstore bedrifter i Honduras. Granskingsrapporten slår fast at IFC ikke gjorde tilstrekkelige forhåndsvurderinger før de investerte i Ficohsa. Den understreker også at selv om investeringer er øremerket til små og mellomstore bedrifter, og ikke bidrar med penger direkte til Dinant, så bidrar investeringen til å frigjøre kapitalflyt fra Ficohsa til Dinant, og undertrykkelse av småbønder og urfolk over hele landet. («Etikk eller butikk, 2016»)

I denne saken får vi en pesentasjon av  Guastvo Illescas fra Guatemala, politisk analytiker hos menneskerettighetsorganisasjonen CALDH. Han skal forklare hvordan makteliten henger sammen med den økonomiske eliten i Guatemala. Grunnleggende informasjon og kunnskap om dette er helt essensielt om man skal arbeide i regionen, og om Norge skal investere og "bidra" må vi også kreve gjennomsiktighet og åpenhet rundt hvem pengene egentlig går til.

På programmet står også Berta Zuñinga Cáceres fra COPINH i Honduras. Hun er datter av Berta Cáceres, som ble drept for et år siden for sitt engasjement for miljøvern og urfolksrettigheter.  

Victor Fernandez fra menneskerettighetsorganisasjonen MADJ i Honduras holder også et innlegg om menneskerettighetssituasjonen i Honduras. 

CAFÉTEATERET I OSLO, 11. MARS