Demonstrasjon mot Henry Kissinger

Latin-Amerikagruppene.i Norge (LAG) tar initiativ til en markering mot Henry Kissingers besøk i Oslo. Kissinger har blitt invitert for å snakke om fred og sikkerhet i Nobel Peace Price Forum Oslo. LAG reagerer på at den tidligere utenriksministeren i USA, med sin imperialistiske krigspolitikk, skal hylles som en fredsforkjemper.

Greg Grandin, historieprofessor ved New York Univserity, har estimert at mellom 3 til 4 millioner mennesker har blitt drept som følge av Kissingers politiske beslutninger og rådgivningvirksomhet. Kissinger var blant annet en nøkkelperson i USA sine angrep mot Vietnam og spilte en avgjørende rolle i Chile for at diktatoren Pinochet fikk fritt leide for å bryte mennskerettighetene. I overkant av 3000 tusen mennesker ble drept som følget av kuppet i Chile, tusenvis torturert, hundretusener måtte rømme fra landet.

Møt opp på Universitetsplassen kl 11.30 søndag 11. desember. Her vil vi markere avstand til at Nobellinstituttet legitimerer Kissingers og USAa imperialisne gjennom denne invitasjonen. Sammen demonstrerer vi ikke bare mot Kissinger, med for et fredsarbeid som tydelig sier nei til imperialistiske stormaktsintervensjoner.

11. desember, kl. 11:30-12:30
LAG
Kalr Johans gate 47, Oslo
Facebook