Foto: Ricardo Arce på Unsplash.

Foto: Ricardo Arce på Unsplash.

Følg oss på:

Siste nyheter:

Foto: Demonstrasjon foran Stortinget mot frihandelsavtale med MERCOSUR, 29. august 2019

Foto: Demonstrasjon foran Stortinget mot frihandelsavtale med MERCOSUR, 29. august 2019

Stortinget kan og må redde Amazonas

Stortinget må si nei til ratifisering av EFTA-Mercosur-avtalen, og legge til rette for demokratisk behandling av fremtidige avtaler. Les hvorfor i denne kronikken skrevet av: Hege Skarrud, leder i Attac Norge, Helene Bank, fungerende leder For Velferdsstaten, Anniken Storbakk, generalsekretær i Handelskampanjen, Åsa Paaske Gulbrandsen, daglig leder i Latin Amerika-gruppene, Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Julie Christina Rødje, leder i Spire og Frankie Rød, leder i Ungdom mot EU.

Skeiv motstand i pandemitid

Luana Oliveira, fra De Jordløses bevegelses (MST) skeive kollektiv i Brasil, forteller oss om hvordan de opplever landets tilstand i dag og deres kamp mot diskriminering, for demokrati og rettferdighet. Luana var på utveksling gjennom Norec hos LAG i Norge i 2019.

Invitasjon til «Compañera Magô – for helbredelse og kamp. LAG-møte for kvinner, femmes, trans, intersex og ikke-binære»

Kvinner, femmes, trans, intersex og ikke-binære i LAG inviteres til møtet som vil finne sted 13.-15. august 2020 på Heglig gård i Nannestad