Følg oss på:

Siste nyheter:

Foto: Hydros anlegg "Alunorte" i Barcarena, Brasil.

Foto: Hydros anlegg "Alunorte" i Barcarena, Brasil.

Ettårsmarkering - rydd opp i Brasil, Hydro

Lørdag 16. januar er det et år siden Norsk Hydros ulovlige utslipp fra alumina-anlegget Alunorte i Barcarena, Brasil. Latin-Amerikagruppene i Norge har oppfordret folk til å markere dagen med å spørre Hydro om de har tatt ansvar for ødeleggelsene de har påført miljøet og menneskene som lever av det.

Allmøtet i Latin-Amerikagruppene, mars 2019

Lokallag, utvalg, arbeidsgrupper, samordningsgrupper og enkeltmedlemmer i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) innkalles med dette til Allmøtet som holdes i Oslo 01.-03. mars 2019.
Foto: Charles Edward Miller

Foto: Charles Edward Miller

Nei til krig i Venezuela!

«Men uansett hva man måtte mene om dagens krise og Maduro, så må Norge forsvare folkeretten og statssuverenitetsprinsippet. Norge er et lite land med store ressurser, i likhet med Venezuela. På lang sikt er Norges overlevelse som selvstendig nasjon avhengig av at det ikke skapes aksept for at stormakter påtvinger militært underlegne stater sin vilje gjennom ulovlig innblanding og trusler om krig.»