Følg oss på:

Siste nyheter:

Militærintervensjon i Brasil

Fredag 16. februar beordret Brasils president Michel Temer en militærintervensjon i Rio de Janeiro. Det vekker stor bekymring i et land som har en lang historie med militærdiktaturer.

LAG og 25 andre internasjonale organisasjoner fordømmer volden i Colombia

og sender et bekymringsbrev til President Santos´ regjering. Brevet som er gjengitt her i sin helhet, er oversatt til norsk av Robin Leander Wullum og er sendt Det Norske Utenriksdepartement.

LAG Norges solidaritetserklæring med Afrin

Latin-amerikagruppene i Norge støtter Den demokratiske føderasjonen i Nord-Syrias kamp, og fordømmer den tyrkiske statens militære intervensjon i Afrin. Vi sier som våre kamerater i De jordløses bevegelse i Brasil: Internasjonaliserer vi kampen, internasjonaliserer vi håpet!