Foto: Fotografías Emergentes

Foto: Fotografías Emergentes

Følg oss på:

Siste nyheter:

Går av som styreleder i Latin-Amerikagruppene i Norge

Går av som styreleder i Latin-Amerikagruppene i Norge: Cristian Ariel Peña gir seg som leder for Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) i 2020. Nå søkes arvtakeren som skal lede organisasjonen videre i det kommende året.

Norfund har opptrådt uaktsomt

Norfund og verdensbanken involvert i kontroversiell vannkraftverk-sak i Santa Cruz Barillas, Guatemala. Ny rapport vil vise at verdensbanken trådte uaktsomt og må ta ansvar. Det må også Norfund gjøre, mener Latin-Amerikagruppene i Norge

Hva er Alliansen ny landbrukspolitikk?

Alliansen ny landbrukspolitikk (ANL) er en tverrpolitisk og partipolitisk uavhengig allianse som jobber for å snu retningen i norsk landbrukspolitikk.