Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) Vi støtter sosiale bevegelser sin kamp for rettferdighet, demokrati og fred.
Okkuperer for jordreform

Okkuperer for jordreform

Santa Monica gården i Brasil er okkupert av 3000 familier. De jordløses bevegelse (MST) krever implementering av jordreformen.

Les mer
  1. 0
  2. 1
  3. 2
LAG-Bloggen
Les mer
Hva skjer?
Hele kalenderen
Soya til besvær

Soya til besvær

LAG samarbeider med De jordløses bevegelse i Brasil i kampen mot en miljøfiendlig landbruksmodell som frarøver småbønder muligheten til å drive med landbruk. Fire aktivister fra MST er nå i Norge for å jobbe med tematikken utover høsten.

Norge blir stadig mer avhengig av soya fra Brasil som brukes i kraftfôr til norske husdyr og norsk laks. Dette skjer samtidig som norske beiteressurser står ubrukt og godt matjord legges under betong over hele landet. Soyaproduksjonen i Brasil er skadelig for både mennesker og natur og legger beslag på store deler av den dyrkbare jorda.

Diktatur på lur

Diktatur på lur

Det siste tiåret har fire folkevalgte presidenter blitt utsatt for kuppforsøk i Latin-Amerika. Politivolden øker og organisasjons- og ytringsfriheten er under sterkt press. Samtidig bygges de amerikanske militærbasene opp i Colombia og Mellom-Amerika øker sitt militære forbruk.

Kampanjesider
Derfor er jeg medlem

Derfor er jeg medlem

«Jeg er med i LAG fordi det gir meg mulighet og kraft til å fortsette kampen for Latin-Amerika og mitt folk. Når folk i våre land vet at det i Norge, langt, langt borte ved nord-polen finnes noen som bryr seg om oss og vår situasjon er det rørende og gir oss håp.»

- Carlos Rodriguez, leder i LAG Oslo

Bli medlem her!

Publikasjoner

LatinAmerika #2 2014
LatinAmerika #2 2014
De andre historiene - fortellinger av Subcomandante Marcos
De andre historiene - fortellinger av Subcoma
Flere publikasjoner