Følg oss på:

Siste nyheter:

Chiles kriminalisering av mapuchenes kamp

Mapuchene i dagens Chile har kjempet en lang kamp for sine territorier og rettigheter. Staten har svart med assimileringspolitikk og undertrykkelse.

USA er ikke Amerika

Presidentvalget i USA er over. Vi er blitt oversvømt av saker med et elendig presisjonsnivå. Så godt som alle norske aviser og TV-kanaler har brukt USA og Amerika som synonymer. Det er feil.

Terrorhelg i Colombia

I løpet av siste 72 timene er tre ledere fra sivilsamfunnsorganisasjoner drept i Colombia. Parter krever effektiv implementering av fredsavtalen.