Følg oss på:

Siste nyheter:

LAGs Nasjonale Kampanjer i 2019

Allmøtet i januar vedtar LAGs nasjonale kampanjer i 2019. Nasjonale Kampanjer er prioriterte temaer og saker som hele organisasjonen skal jobbe med. Send dine forslag før 11. januar.

Politisk skolering på Allmøtet 2019

Allmøtet i Januar 2019 skal være en politisk og sosial møteplass for alle medlemmer. Det skal arrangeres et politisk skoleringsprogram lørdag 26. januar fra 13.00-17.00 og vi trenger dine forslag.

Allmøtet i Latin-Amerikagruppene, januar 2019

Lokallag, utvalg, arbeidsgrupper, samordningsgrupper og enkeltmedlemmer i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) innkalles med dette til Allmøtet som holdes i Oslo 26.-27. januar 2018.