Landsmøte 2018

Landsmøtet for Latin-Amerikagruppene i Norge

Lørdag 3. mars og søndag 4. mars avholdes LAGs Landsmøte. Alle medlemmer får innkalling senest åtte uker før Landsmøtet, forutsett at medlemskontingent for 2017 er betalt.


Landsmøtet avholdes i 1.etasje i Kolstadgata 1 på Tøyen, 0652 Oslo.

Alle lokallag har rett til å sende delegater, antall avhenger av medlemstall. Hvem som drar som delegat på vegne av lokallaget vedtas som regel på lokallagets Årsmøte. Kontaktinformasjon til lokallaga finner du her. 

 Alle medlemmer i LAG kan stille som observatører.  Frist for påmelding som observatør er 10. februar.

Landsstyret holder på å utarbeide forslag til arbeidsplan, politisk analyse og organisasjonsstruktur. Innspill til landsstyret må sendes via ditt nærmeste lokallag innen 17.desember. Utover landsstyret har også lokallag, Kvinneutvalget og Brigadestyret rett til å fremme forslag til landsmøtet. Ta kontakt med lokallaget ditt dersom du har innspill. Endringsforslag til politisk plattform, informasjonsstrategi, vedtekter, politiske analyse og helhetlige forslag til arbeidsprogram må være landsstyret i hende senest fire uker før landsmøtet, altså innen 3. februar.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut med andre innkalling senest tre uker før landsmøtet, altså innen 10. februar. Dette sendes kun til de som har meldt seg på som observatører, og til lokallag og grupper som har delegatplass. 

Se vedtektene, politisk plattform og fjorårets politiske analyse på nettsidene.

Har du innspill til valgkomiteen, eller ønsker å påta deg et verv i LAG, ta kontakt med Vilde Haugsnes og Evelyn G. Hoen: 

vilde.90(a)hotmail.com  // evelyn.hoen(a)gmail.com

2. -4. mars, kl. 18:00-15:00
Latin-Amerikagruppene i Norge
Parken, Frivillighetshuset, Tøyen