Åpent brev til Utenriksminister Børge Brende

LAG og seks andre organisasjoner ber UD fordømme drapet på Berta Cáceres og legge press på honduranske myndigheter for at de ansvarlige skal stilles for retten.

Utenriksdepartementet

v/ Børge Brende

                                                                                                     Oslo, 4. mars 2016

 

Åpent brev til Utenriksminister Børge Brende

Den honduranske miljø- og menneskerettighetsaktivisten Berta Cáceres ble natt til torsdag drept i sitt eget hjem. Cáceres var leder av organisasjonen COPINH, som i en årrekke har vært samarbeidspartner for Norsk Folkehjelp og Latin-Amerikagruppene i Norge. Dette et av flere brutale angrep på menneskerettighetsaktivister og lokalsamfunn som forsvarer retten til jord og naturressurser. Mottaker av Raftoprisen 2015, Padre Melo, uttrykker sorg og fortvilelse over drapet på en aktivistkollega som har gjort et betydelig arbeid i det brede nettverket av organisasjoner som Radio Progreso og forskningssenteret ERIC samarbeider med.

Berta Cáceres er en internasjonalt anerkjent miljø- og urfolksaktivist og mottok i 2015 Goldman miljøpris for sin iherdige og ustoppelige innsats. Hennes arbeid med urfolksorganisasjonen COPINH og den utrettelige kampen mot Agua Zarca-vannkraftverket er særlig kjent. Nylig har det vært flere voldelige utkastelser av flere lokalsamfunn i forbindelse med vannkraftverket, gjennomført av militæret.

Berta Cáceres har levd under en konstant trussel mot sitt liv og har flere ganger blitt utsatt for angrep grunnet sitt engasjement og forsvar for folkets kamp for sine territorier Dette er en alvorlig forbrytelse som ikke kan sees uavhengig av en kontekst hvor statlige og private aktører fører en offensiv angrepspolitikk mot organisasjoner som forsvarer småbønder, urfolks og lokalsamfunns rett til naturressursene i Honduras.

Berta Cáceres var med å grunnlegge COPINH i 1993 som siden har arbeidet for å styrke Lenca-folkets kamp for retten til jord og deres livsgrunnlag. Hun har vært en viktig pådriver i kampen mot utbyggingen av vannkraftprosjektet Agua Zarca. Prosjektet startet uten konsultasjonsprosess med Lenca-folket og er i strid med ILO-konvensjon 169 om urfolksrettigheter. I motstandskampen mot Agua Zarca har de måtte stå imot voldelige angrep fra private sikkerhetsstyrker og honduransk militær, blitt stilt til retten for motstanden mot Agua Zarca demningen, mottatt drapstrusler.

Menneskerettighetssituasjonen i Honduras er prekær og voldsstatistikken ligger på verdenstoppen. Miljø- og menneskerettighetsaktivister er særlig utsatt. Drapet på Berta Cáceres er bare et i en lang rekke angrep, trusler og drap på aktivister. Det representerer et hardt slag mot folkelige organisasjoners kamp mot å få sitt livsgrunnlag ødelagt av utvinningsprosjekter som ignorerer deres interesser og rett til medbestemmelse over hvordan naturressurser tas i bruk. 

Caritas Norge, El & IT-forbundet, Latin-Amerikagruppene i Norge, Norsk Folkehjelp, Regnskogsfondet, Rafto-stiftelsen og Utviklingsfondet fordømmer drapet og aktørene som står bak.

Berta Cáceres var en markant stemme blant sosiale bevegelser og hadde støttespillere langt utenfor Honduras og Latin-Amerikas grenser. Drapet på en så fremtredende og internasjonalt anerkjent aktivist viser at ingen menneskerettsforkjempere er trygge i Honduras. De som står bak drapet har sendt en tydelig beskjed til Honduras og hele Latin-Amerika om at enhver motstand mot selskapers inngripen på urfolksterritorier er livsfarlig. Den lange rekken av uoppklarte drap på aktivister og journalister bidrar til en tilstand av frykt som har sterk undergravende virkning på arbeidet for demokrati og rettssikkerhet. Vi er bekymret for våre kollegers liv og sikkerhet og ser med stor bekymring på den videre utviklingen i landet.

Politisk og økonomisk støtte fra stater som Norge er avgjørende for at menneskerettsarbeidet i Honduras skal oppnå resultater og for å beskytte menneskerettsaktivisters liv og helse. Det er etter vårt skjønn særlig betydningsfullt at norske myndigheter hever sin røst i saker som dette, ettersom den største norske økonomiske aktøren i Honduras er et statseid investeringsfond. Norske myndigheter bør markere på utvetydig vis at norske midler ikke vil bli plassert i prosjekter hvor representanter for legitime lokale interesser utsettes for forbrytelser, før ansvaret for forbrytelsene og de involverte selskapenes ansvarsfrihet er tilfredsstillende avklart.

Vi ber Utenriksdepartementet fordømme drapet på Berta Cáceres, uttrykke sin bekymring over hvordan slike utbyggingsprosjekter håndteres overfor relevante kontakter i Honduras, og legge press på honduranske myndigheter for at de ansvarlige skal stilles for retten.

 

Caritas Norge

El&IT

Latin-Amerikagruppene i Norge

Norsk Folkehjelp

Regnskogsfondet

Raftostiftelsen

Utviklingsfondet

Land