Fredsforhandlingene i Colombia er avslutta

Colombianske medier melder i dag om at forhandlingene om en fredsavtale mellom den colombianske regjeringa og geriljaorganisasjonen FARC-EP nå er avslutta. Det betyr at en historisk fredsavtale er klar for signering – og en 50 år gammel væpna konflikt nærmer seg slutten.

Fredsavtalen vil angivelig bli signert 23. september, og det vil deretter bli holdt en folkeavstemning hvor det colombianske folk skal stemme for eller imot avtalen. Meningsmålingene er sprikende om hvorvidt det colombianske folket går god for avtalen eller ikke. Ved inngåelse av en fredsavtale vil Latin-Amerikas eldste geriljabevegelse legge ned våpnene i løpet av de nærmeste 240 dagene. 


Vil fredsavtalen skape en varig og reell fred?


Latin-Amerika gruppene (LAG) samarbeider med den nasjonale sammenslutningen av bondeorganisasjoner (Coordinador Nacional Agrario - CNA) i Colombia og har i dag to av organisasjonens medlemmer i Norge. Martha Lucia Rodriguez fra et lokal samvirkelag i Tolima sier hun frykter avtalen ikke vil gjøre livet for bønder på landsbygda noe enklere og at forhandlingene med geriljaorganisasjonen ELN (Ejército de Liberación Nacional) må komme i gang igjen.  «Fredsavtalen er viktig, men det betyr ikke at det er fred i Colombia», sier hun.

Latin-Amerikagruppene anerkjenner innsatsen Norge har lagt ned i tilretteleggingen av forhandlingene og ber om at innsatsen videreføres for å bidra til at det blir gjort framskritt i fredsforhandlingene mellom regjeringen og ELN. Minst like viktig blir det å fokusere på den aktøren som står for flest overgrep mot sivilbefolkningen, de paramilitære gruppene. Disse gruppene gikk gjennom en lite vellykket demobiliseringsprosess i 2007 og er i dag svært aktive både i forhold til narkotikahandel, korrupsjon og overgrep mot sivilsamfunnet. 

Latin-Amerikagruppene vil fortsette å støtte lokale bønder og aktivister i deres kamp for rettferdighet, demokrati og fred. 

«Fredsavtalen er viktig, men det betyr ikke at det er fred i Colombia»,

Martha Lucia Rodriguez

Martha Lucia Rodriguez fra det colombianske bondenettverket CNA

Land
Stikkord