Strukturene som dreper: Fue El Estado

De døde jentene på barnehjemmet i San Jose Pinula er den guatemalanske statens ansvar.

I et statlig barnehjem kjent som «El Hogar Seguro Virgen de La Asunción» i San Jose Pinula, Guatemala, natt til 8. mars ble mellom 52 til 60 unge jenter stengt og låst inne i et rom som en form for straff etter konfrontasjoner mellom beboere og ansatte. Jentene tente på madrasser for å prøve å slippe ut, men de ansatte og politiet til stede slapp dem ikke ut.

I tillegg til å nekte jentene å gå ut, hindret de også de andre beboerne på barnehjemmet å prøve å hjelpe de som var stengt inne. 19 jenter døde på stedet, og siden har tallet økt til 42.  

Tragedien har skapt sterke reaksjoner i den guatemalanske befolkningen og andre steder. Under slagordet «Fue El Estado» (det var staten), har folk mobilisert seg for å vise sin frustrasjon samtidig som de protesterer mot de svake statlige institusjonene og uretten som mange barn i landet er utsatt for.

Staten har innrømmet at de har skylden for hendelsen, men dette først etter at de prøvde å legge skylden på jentene for deres reaksjon.  

Det er umulig ikke å mistenke staten som ansvarlig for denne tragedien når disse barna var under statlig omsorg. Hendelsen reflekterer også landets mangel på et statsapparat som kan beskytte barna samtidig som den belyser mange av de dype strukturelle problemene som eksisterer i det guatemalanske samfunn, som utsetter barn for utryggheten.

Barna som bodde på barnehjemmet var barn som i utgangspunktet skulle beskyttes fra vold og andre typer overgrep. Men i Guatemala finnes det ikke et statsapparat som sørger for at barn og ungdoms rettigheter faktisk bevares. Det finnes lite innblikk i hvordan offentlige midler, som er ledet av presidentfruen, skal brukes og hvordan de faktisk blir brukt. I tillegg finnes det ingen ministere som har myndighet og ansvar over barn og unges velferd. Det eksisterte allerede 28 klager om voldtekt og andre former for fysiske overgrep som jentene ble utsatt for, men ingenting ble blitt gjort. Derimot har de fleste tidligere etterforskningene på barnehjemmet blitt stoppet.

Jentene som døde kom fra fattige og vanskelige kår. De er en del av de mange guatemalanerne som prøver å overleve i et samfunn som er dypt påvirket av rasisme, store klasseforskjeller og machoisme. Dette er strukturelle problemer som reflekteres i behandlingene disse barna ble og blir utsatt for. Jentene ble ikke beskyttet av de statlige institusjonene som finnes i landet, men det var derimot disse institusjonene som gjorde jentene sårbare for overgrep. Det var institusjonene som drepte jentene.

Derfor er det viktig å holde staten ansvarlig, og å kreve bedre oppfølging av barn og unge, og bekjempe de strukturelle problemene som reproduserer urett.  

LAG Blindern og LAG Ås aksjonerte i går i solidaritet med de drepte jentene. Toppbildet er fra Ås, mens dette bildet er fra LAG Blindern.

Ixchel León
Styreleder i Latin-Amerikagruppene i Norge.
Land