Amnestilov på trappene i Guatemala

Guatemala er i en krisesituasjon etter vulkanutbruddet, noe politikerne utnytter for å endre Forsoningsloven fra 1996. Lovforslaget fratar ethvert strafferettslig ansvar for de grove menneskerettighetsforbrytelsene begått under landets væpnede konflikt.

Pressemelding, onsdag 13. juni 2018

«Mens landet drukner i kaos og sorg etter vulkanutbruddet benytter parlamentet anledningen for å gjøre dette. Det er så sleipt at det nesten ikke er til å tro.», sier Eva Maria Fjellheim, aktivist i Latin-Amerikagruppene som for tiden befinner seg i Guatemala.  

23.mai 2018 ble fire offiserer dømt til mellom 33 og 58 års fengsel for tortur, voldtekt og tvungen forsvinning. «Vi beveger oss mot konsolideringen av et uavhengig rettssystem. Dette er en historisk dom mot den skitne krigen», sa Edgar Celada, forsker ved San Carlos Universitet i Ciudad de Guatemala, da dommen mot offiserene falt. Blant de dømte er general Benedicto Lucas Garcia, bror til tidligere president Romeo Lucas Garcia (1978-1982).  

I dagens kriserammede Guatemala, åpner parlamentet for å lovfeste straffefrihet for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Lovforslaget gir amnesti til forbrytelsene som enda ikke har blitt strafferettslig forfulgt, og løslatelse av tidligere dømte krigsforbrytere.  

«Dette står alvorlig i strid med folkeretten og alle internasjonale lover for menneskerettigheter. Colombias parlament endret i januar, på tilsvarende vis, loven om et overgangsjustissystem. De to viktigste norske fredsinnsatsene i Latin-Amerika nærmer seg total straffefrihet for alvorlige menneskerettighetsforbrytelser», sier Frøya Torvik, styreleder i LAG.  

«Amnesti kan aldri gis for å sikre straffefrihet for forbrytelser av internasjonal betydning som folkemord, voldtekt, tortur eller tvungen forsvinning. Latin-Amerikagruppene i Norge krever en tydelig fordømmelse av denne situasjonen», avslutter Torvik.

 

Kontakt for ytterligere informasjon:

I Norge: Frøya Torvik, froya_t@hotmail.com, +47 48 146 125

I Guatemala: Eva Maria Fjellheim, eva.fjellheim@gmail.com, +502 5703-1469

Land