LAG sender to av sine medlemmer til Caracas, Venezuela

Fredag 15. februar reiste Victoria Sirnes og David Watson til Caracas. Målet med reisen er å hente troverdig informasjon om det som foregår i landet, og å delta på et internasjonalt møte med mer enn 1000 delegater fra hele verden.

Dagens situasjon i Venezuela er fortsatt spent. Etter 23. januar har nordmenn hørt og lest om en utrolig vanskelig økonomisk krise i landet, fare for en internkrig og en eventuell militærkonfrontasjon i regionen. Mens venezuelaneres fremtid settes på spill, er det stadig vanskeligere å forstå hva er det som virkelig foregår i Venezuela. Derfor har Latin-Amerikagruppene i Norge sendt to av våre medlemmer til Caracas.

Victoria Sirnes og David Watson reiste 15. februar fra Oslo og Bergen til Caracas. Hovedoppgave til Victoria og David er å hente mest mulig informasjon i landet. LAG ønsker å få en bredere forståelse av dagens situasjon i Venezuela og formidle denne informasjonen i Norge. For LAG er det avgjørende å kunne gi ordet til befolkning som bor i Venezuela, for å formidle hvordan de selv opplever dagens situasjon.

«Da jeg reiste fra Venezuela i 2014 dro jeg fra et land som sørget over Chavez, men som fremdeles var preget av håp. Fem år senere, er landet preget av store økonomiske problemer, en mann som har utnevnt seg selv som president, trusler om militær intervensjon og alvorlige sanksjoner», sier Victoria Sirnes.

Massemedienes manglende evne eller vilje til å gi et godt og nyansert bildet av Venezuela er et urovekkende fenomen. «Jeg ønsker å reise til Venezuela fordi jeg er lei av langdistanse-analyser av landet, og fordi jeg ønsker å snakke med venezuelanere selv for å få et bedre virkelighetsbilde», understrekker Sirnes.

David og Victoria skal også representere LAG i «Asamblea Internacional de los Pueblos» (Folkelig internasjonal forsamling). «Vi er på vei til Venezuela for å representere LAG-Norge på et stort internasjonalt møte. Sosiale og politiske bevegelser og organisasjoner skal samles for å diskutere og planlegge strategier for å bygge et alternativt samarbeidsorgan mot nyliberalismen og imperialismen» sa David før reisen.

Følg Davids og Victorias reise gjennom våre informasjonskanaler (Facebook, Twitter), med #DagensVenezuela. Vi skal publisere daglige oppdateringer av situasjonen i Venezuela med håp om en fredelig løsning på denne konflikten.