Oppretthold fred i Venezuela, fordøm militærkupp

Foto: https://www.laiguana.tv/ En håndfull soldater som støtter opposisjonen forbereder voldelige handlinger i Caracas tirsdag 30. april

Foto: https://www.laiguana.tv/ En håndfull soldater som støtter opposisjonen forbereder voldelige handlinger i Caracas tirsdag 30. april

LAGs nye uttalelse om Venezuela i lys av krisen siste utviklinger. Opposisjonen ledet av Guaido må ta ansvar for konsekvensene dette kuppforsøket vil medføre, Norge må ta avstand fra voldelige forsøk på å overta makten i Venezuela.
Foto: @leopoldolopez

Juan Guaido og Leopoldo Lopez ledet kuppfosøket i Caracas 04.30.19 Foto: @leopoldolopez

I dag har det vært en vesentlig opptrapping av konflikten og den USA-støttede opposisjonens press mot Venezuelas regjering. I dette, som må betraktes som et kuppforsøk, har den selvutnevnte midlertidige presidenten Juan Guaidó oppfordret til militært opprør og okkupert en veiseksjon i Øst-Caracas med en gruppe opprørssoldater. USAs republikanske senator Marco Rubio og utenriksminister Pompeo har kommet med en støtteerklæring og oppfordret landets militære til å slutte seg til opposisjonens kuppforsøk.

Foto: https://www.laiguana.tv/

Forberedelser til kuppforsøk i Caracas 30.04.19 Foto: https://www.laiguana.tv/

Dette er en meget uansvarlig handling, som kan føre til en eksplosiv konflikt med tap av liv, og øker faren for ytterligere regional destabilisering. Opposisjonen ledet av Guaido må ta ansvar for konsekvensene dette vil medføre. 

Latin-Amerikagruppene i Norge oppfordrer den norske regjeringen til å fordømme det pågående kuppforsøket på det sterkeste, og til å sende en klar beskjed til USA om å slutte å blande seg inn i Venezuelas indre anliggende; med sine ulovlige sanksjoner og regimeskift-politikk overfor landet. Spania, og flere land i Europa og Latin-Amerika har allerede fordømt dette kuppforsøket.

Ved å trekke tilbake norske sanksjoner mot Venezuela, kan regjeringen bidra til en demping av konfliktnivået og til en politisk forhandling mellom partene. Stabilitet og fred i Venezuela og regionen må opprettholdes.

Foto: https://www.laiguana.tv/

1. mai i Caracas. Tusener av mennesker demonstrerer mot det mislykkede kuppforsøket. Foto: https://www.laiguana.tv/

Land