Vil du representere LAG på et av Latin-Amerikas viktigste politiske verksted?

Høsten 2019 får en representant fra LAG muligheten til å delta på Curso de Teoría Política Latinoamericana (Latinão)

Kurset varer i 3 måneder og samler unge aktivister fra hele Latin-Amerika for politisk skolering og ideutvikling. Det koordineres av MST, LAGs samarbeidspartner i Brasil, og er et samarbeid gjennom den internasjonale bevegelsen Via Campesina.

Om kurset:

Kurset starter 8. september avsluttes 17. november på MSTs nasjonale skole Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), rett utenfor São Paulo. I alt har kurset mellom 60 og 100 deltakere.  Hovedfokuset på kurset er politisk teori og latinamerikansk historie. I tillegg til politisk skolering inngår dugnadsarbeid på skolen som en del av opplegget.

Kurset foregår på spansk og portugisisk, og regnes som svært intensivt. Søkere må derfor belage seg på mye arbeid og lite alenetid. Deltakelsen regnes som en fulltidsbeskjeftigelse, og det er få pauser til egne aktiviteter eller reising på eget initiativ i løpet av kurset. Utover selve kurset deltar du også på dugnadsarbeid på skolen, sammen med andre aktivister.

Deltakeren representerer LAG i et svært viktig forum for sosiale bevegelser i Latin-Amerika, og svært god kunnskap om og kjennskap til Latin-Amerikas politiske historie og sosiale kamper. 

Om ENFF:

Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF) er MSTs politiske skole som ligger ca. en time utenfor São Paulo. Skolen ble åpnet i 2005 etter en kollektiv innstats både for å samle inn penger og å bygge den. Den brasilianske sosiologien Florestan Fernandes, har gitt navnet til skolen. Grunnleggende for Fernandes pedagogikk var kunnskap, bonden og klassekamp. ENFF er et sted for politisk skolering forbeholdt venstresida, både i Brasil, Latin-Amerika og internasjonalt. Kursene som holdes der er i alt fra marxistisk teori, teorier om revolusjoner, jordspørsmål, internasjonale kurs med fokus på motstandskamp og organisering, og kurs i feminisme og kvinnekamp. MST er en sosial bevegelse som har vokst fram i en brasiliansk kontekst, men med et internasjonalt blikk. De lar seg inspirere av Lenin, av Marx, av Luxenburg, Zetkin, Ho Chi Min, Simón Bolivar, Mariategui og mange flere som knyttes til en marxistisk-leninistisk venstreside. ENFF samler representanter fra ulike sosiale bevegelser til kurs året rundt. Det er ikke en skole for uavhengige aktivister eller studenter. Skolen er forbeholdt de som allerede er godt organisert og som ønsker å bygge opp venstresida. 

På skolen vil du møte folk fra grasrota i Brasil, fra Arbeiderpartiet, fra fagforeninger, fra LHBT, fra ulike grasrotbevegelser som eksempelvis Black Lifes Matter eller bondeorganisasjoner i Mosambik.

Hvem kan søke?

Aktive medlemmer og aktivister over 18 år kan søke. Det er en forutsetning at søkeren kjenner godt til LAG og vår historie med MST. Søkeren må ha god kunnskap om Latin-Amerika og grasrotbevegelser på kontinentet, og om europeiske og globale politiske spørsmål. 

Søkeren må kunne kommunisere svært godt på spansk eller portugisisk.

Det er en forutsetning at deltakeren skriver en rapport til Landsstyret etter endt opphold, samt skriver to artikler til LAGs nettside og/eller tidsskrift som resultat av oppholdet. Representanten binder seg også til å jobbe minimum seks måneder i skoleringsutvalget i LAG etter hjemkomst.

Deltakeren betaler ikke avgift for å være med på kurset, og får dekket kost og losji i kursperioden. Deltakeren må dekke deler av reisekostnadene og medfølgende utgifter selv. LAG kan refundere inntil NOK 5000 av reisekostnadene.

Hvordan søke?

Du søker ved å sende inn en søknad der du inkluderer noen setninger om dine forventninger til kurset og om dine tanker om hvordan du kan bruke erfaringen i LAG fremover. Legg gjerne ved CV.

Søknaden sendes til info@lagnorge.no 

Søknadsfrist 9. Juni

Kontakt: For spørsmål om kurset, kontakt tidligere deltaker Yngve Solli Heiret på yngve.heiret@gmail.com

Stikkord