Følg oss på:
Hvert år kommer det 4 aktivister til Norge fra våre samarbeidspartnere i Latin-Amerika. De vil være i Oslo og rundt om i landet for spre informasjon om den politiske situasjonen de kommer fra. De vil også lære om norsk organisering, sivilsamfunnet i Norge, og hvordan arbeide i en norsk kontekst.

Høsten 2019 skal LAG sammen med fantastiske grasrotaktivister fra Brasil, Colombia og Guatemala fokusere på urfolksrettigheter og feminisme. Hva er status på dette i Norge versus Latin-Amerika? 

Så fort vi vet hvem som kommer skal vi presentere dem her. I mellomtida kan du lese om fjorårets brigadister her

Vil du engasjere deg i brigadeprosjektet? Brigadistene trenger bosted, faddere og tolker. Les mer her.