Følg oss på:

Chiapasgruppa og observatørprosjektet

Latin-Amerikagruppene i Norge har et godt nettverk av samarbeidsorganisasjoner i Chiapas. Vi har fulgt situasjonen i Chiapas og spesielt zapatistenes kamp siden 1994. LAG har sendt sju brigader til Chiapas i 1997, 2001, 2005 og 2012.

Emiliano Zapata ledet opprør mot store jordeiere under den meksikanske revolusjonen, og er en inspirator for dagens zapatister.

Chiapasgruppa arrangerer demonstrasjoner og møter, har kontakt med organisasjoner i Chiapas og engasjerer seg mot overgrep og menneskerettighetsbrudd i området. Kontakt Chiapasgruppa på chiapasgruppa@gmail.com hvis du vil vite mer eller bidra.

LAGs samarbeidsorganisasjoner i Chiapas ber kontinuerlig om internasjonale observatører til utsatte områder. Chiapasgruppa forbereder og legger til rette for norske frivillige som vil gjøre en innsats som observatør. Ta kontakt hvis du vil vite mer om observatørprosjektet på info@latin-amerikagruppene.no