Følg oss på:

LAG i Trondheim arrangerer åpne møter, filmvisninger og debatter. LAGiT har flere arrangementer under den årlige Latin-Amerikauka og er del av organisasjonssamarbeidet Café Nord Sør. Bloggen, Folk og Røvere i Latin-Amerika drives av en frivillig redaksjon i Trondheim. Vil du være med på laget?