LAG Oslo

Følg oss på:
LAG Oslo er Latin-Amerikagruppenes største lokallag. I Oslo er det mye aktivitet, både på Blindern og i ungergruppene. Vi arranerer åpne lokallagsmøter, kulturarrangement, årlig 1. maifrokost og mye mer. Redaksjonen til tidsskriftet LatinAmerika har også base i Oslo.

Hva gjør lokallaget?

Vi arranerer blant annet åpne lokallagsmøter, kulturarrangement, årlig 1. maifrokost, debatter, filmvisninger og sosiale aktiviteter. 


Grupper


LAG Blindern
er en gruppe i LAG retta mot studenter på Universitetet i Oslo som jobber med solidaritetsarbeid med Latin-Amerika. LAG Blindern arrangerer debatter, aksjoner og anna aktivisme. Du kan følge LAG Blindern på facebook, eller ta kontakt på ingridandreaholland@gmail.com
LAG Blindern


Uruguaygruppa, Asociacion Uruguay-Noruega, jobber med å sette fokus på Uruguay, og organiserer mange uruguayanere i Norge. For å komme i kontakt med Uruguaygruppa kan du ta kontakt med Cecilia Abella på maria.cecilia.abella(a)gmail.com

3/4 14


Chiapasgruppa jobber med solidaritetsarbeid med zapatistbevegelsen i Chiapas, Mexico. Chiapasgruppa sender også observatører til Chiapas. Ta kontakt på chiapasgruppa(a)gmail.com, sjekk ut bloggen vår eller følg oss på facebook

3/4 14


Tidsskriftsredaksjonen
  
har base i Oslo, men er ikke en del av LAG Oslo. 


Hvordan kan jeg engasjere meg i lokallaget?

Det er mange måter å engasjere seg på, du kan være med å planlegge spesifikke aktiviteter, være aktiv i en gruppe, skrive debattinnlegg eller bli med i styret. Du kan bli medlem av redaksjonen til tidsskriftet eller stå på stand sammen med andre på Blindern. Uansett hva du vil gjøre så er du velkommen.

Ta kontakt med lokallaget på mail, facebook eller kom på en av våre aktiviteter. 


Kontakt

Kontakt LAG Oslo på lokallagetoslo@gmail.com 

Styret i LAG Oslo 2017-2018: