Mapuchedelegasjon til Norge: Krever Statkraft ut av Chile

Foto: Pablo Piovano

Foto: Pablo Piovano

Helt siden kapitalkrefter så mulighetene til å drive med vannkraft i Mapuchenes hellige elv, Pilmaiken, har urfolkssamfunnene stått imot. I 2015 kjøpte Statkraft opp anlegget, og fortsatte overtrampet mot Mapuchene. Nå er en delegasjon fra Chile på vei til Norge. Kan vi endelig få Statkraft til å ta ansvar?

Investeringer på bekostning av urfolks rettigheter

Mens Fosen-aktivistene ble båret ut av politiet fra regjeringskvartalene, ble mapuche-aktivister skutt på av politiet utenfor Statkrafts anlegg i Chile. Fellesnevneren er at de demonstrerer mot norske fornybare selskap som har anlegg i urfolksterritorier.

Dette er to av en rekke eksempler på norske, både private og statlige, selskap som under påskudd av det grønne skiftet skyver behovet for grønn energi foran seg for å rettferdiggjøre overtramp mot urbefolkning, lokalsamfunn og viktig natur, både i Norge og i det globale sør.

Er det riktig at det grønne skiftet skal gå på bekostning av minoriteter, urfolk og natur?

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) har invitert mapucheleder machi Millaray Huichalaf, med delegasjon, til Norge 1. - 8. mai. Hun er en av lederne for mapuchesamfunnene i motstand mot Statkrafts utbygging i Sør-Chile.

Delegasjonen kommer til Norge for å overlevere sine krav til Statkraft og den norske regjering. Dette er kravene:

  1. Statkraft skal stoppe sine prosjekter i Pilmaikenelven og gi landet og elva tilbake til de lokale mapuchesamfunnene, slik at de kan fortsette å utøve sin egen kultur.
  2. Den norske stat må kreve og følge opp at Statkraft ikke bryter urfolks- og menneskerettigheter der de opererer.

I kraft av å være en spirituell leder har Machien stått i front av kampen mot vannkraftutbygging på deres territorier fra ung alder. For mapuchene er elva Pilmaiken hellig og ethvert inngrep i elva vil ødelegge og svekke dens åndelige kraft. Situasjonen rundt anlegget er svært konfliktfylt og det har vært flere voldelige konfrontasjoner mellom politiet og lokalsamfunnet.

I Chile har man demonstrert mot disse vannkraftverkene lenge før Statkraft kjøpte opp prosjektet, men til ingen nytte:

Håpet var at når et norsk selskap kom inn, så skulle urfolksrettigheter bli respektert. Dessverre har dette ikke vært tilfellet, Statkraft har gjennom hele prosessen fra 2014 og frem til nå vist at de ikke tar de nødvendige hensynene i konsultasjonene med urfolkssamfunnene. Mapuchebefolkningen føler seg ikke hørt, og har måtte rope høyere og høyere for å nå inn til de som sitter med makta i Norge,

sier Ingrid Fabiola O. Moen, norsk-chilener og aktivist i LAG, før hun fortsetter:

Men det er kanskje vanskelig for Statkraft og norske politikere å høre urfolket over Atlanteren? Kanskje er det fordi deres kamprop blir overdøvd av skudd fra militariserte politistyrker.

Elva Pilmaiken er hellig for Mapuchefolket

Kan de høres inn til beslutningstakerne nå?

Delegasjonen kommer til Oslo 1. mai, før de reiser videre til Trondheim der de skal møte samiske aktivister

Vil du være med å støtte reisen? Vi har oppretta en spleis der alle pengene går til mapuchedelegasjonens reise.

Støtt mapuchedelegasjonens reise!

Land