Venezuela-krisen

Dagens politiske tilstand i Venezuela utgjør den alvorligste saken i Latin-Amerikas politikk.

20 år etter at Chávez kom til makten preges Venezuela av politisk kaos, fattigdom, inflasjon, sult og flere millioner på flukt.

Hva skjer i Venezuela? Hvordan ble dette en gang oljerike landet, et av de fattigste i Latin-Amerika?

Vi har fått med oss Dave Watson fra Latin-Amerikagruppene i Bergen som nylig har vært i Venezuela.

27. mars, kl. 18:30-20:30
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bergen
Cafe Opera, Bergen
Facebook