Følg oss på:
Publikasjoner
Her finner du et utvalg av LAGs publikajoner. Under hver publikasjon vil du få informasjon om publikasjonensformat og eventuel pris om vi har publikasjonene tilgjengelig for salg.

Bøker

I dag er fortsatt alltid

Jubileumsbok som markerer 40 år i solidaritet med Latin-Amerika. Medlemspris 150- (skriv at du er medlem i kommentarfeltet når du bestiller boken)

Pris: 250,- med porto
Ler mer 14504

Latinamerikanske løsninger

Latin-Amerikaboken 2012 tar opp løsningene som blir skapt blant de sosiale bevegelsene i Latin-Amerika. 

Pris: gratis + porto
14504

Gull og Grønne Skoger - Norske Interesser i Latin-Amerika

Latin-Amerikaboken 2010 tar opp et utvalg av Norges forhold til Latin-Amerika, gjennom bistand, formidling, næringsliv og internasjonale institusjoner. Foruten temadelen gir boken en oppdatert oversikt over den politiske, økonomiske og sosiale situasjonen i landene i regionen.
Pris: Gratis + porto
Ler mer 14504

Hefter

Grasrotkamp i Mexico

Mexico er mer enn narkokrig og tequila! Les om zapatistbevegelsen i Chiapas, meksikanske studenter i opprør, gruvedrift, militarisering, migrasjon og mye mer. Våren 2012 sendte LAG ti solidaritetsbrigadister til Chiapas, Mexico. Dette magasinet er en del av brigadens informasjonsarbeid.

Ler mer

Rapporter

Etikk eller butikk? Norske investeringer i Latin-Amerika

Investeringer får en stadig større plass i den norske utviklingsdiskursen. Men hvordan ivaretar disse investeringene menneskerettigheter, og hvem skaper de utvikling for?  Latin-Amerikagruppene i Norge går norske investeringer i sømmene i denne raporten. 

Pris: gratis + porto
pdf Issuu Ler mer 14504

Den grønne ørkenen

I rapporten Den grønne ørkenen viser LAG hvordan Oljefondet har investert 3,6 milliarder kroner i celluloseselskaper som direkte bidrar til utryddelse av artsmangfold i Brasil. Dette skjer samtidig som Norge i fjor ga over en milliard kroner til vern av brasiliansk regnskog.

Pris: Utsolgt i papirform
Issuu Ler mer 14504

Med menneskerettar som forkleding

I denne pamfletten gir LAG en samla oversikt over de latinamerikanske personene som har gjesta Oslo Freedom Forum fra oppstart i 2009 til årets forum i 2014. Les og la deg engasjere!
pdf Issuu Ler mer

Velferdsvekst i krisetider

Samtidig som finanskrisen lammer Europa og velferd bygges ned, viser latinamerikanske land vilje til statlig styring for å skape arbeidsplasser og velferdstilbud. Fattigdommen synker, antallet med tilgang på helsetjenester øker drastisk, flere barn fullfører skolegangen og færre er arbeidsledige.
Pris: gratis+porto
pdf Issuu Ler mer 14504

Ecuador utfordrer det etablerte

Denne rapporten ser nærmere på fire viktige sosiale, politiske og økonomiske endringsprosesser fra det latinamerikanske kontinentet hvor Ecuadors rolle er sentral.

Pris: gratis,- + porto
Ler mer 14504

Tidsskrift

LATINAMERIKA #1 2021: MOTSTAND I PANDEMIENS TID

Første utgave av tidsskriftet i 2021 vender blikket mot motstand og sosiale bevegelser rolle under det siste året med pandemi i Latin-Amerika. Selv om sosial nedstenging under pandemien har vært et hinder for politisk organisering, har sosiale bevegelser og aktivister i Latin-Amerika fortsatt å gjøre motstand. Mye er skrevet om høye smitte- og dødstall i regionen som har vært et episenter for pandemien, mens vi har sett mindre om reaksjoner fra grasrota. Hvordan mobiliserer og organiserer folk seg på grunn av, og på tross av, pandemien? Årets første utgave av LatinAmerika setter fokus på et knippe av disse aktivistene som mobiliserer til tross for portforbud, høye smittetall, og samfunn i knestående.

Pris: 70 KR inkl. porto
pdf Issuu Ler mer 14504

LATINAMERIKA #4 2020: SOLIDARISK KOKEBOK

Siste utgave av tidsskriftet i 2020 er en spesialutgave. «Forsynt? En solidarisk kokebok» er ingen vanlig kokebok. Innimellom oppskrifter finner du tekster som på forskjellige måter argumenterer for viktigheten av norsk landbruk og bruk av lokale ressurser - i solidaritet med både norske og utenlandske bønder.

Rettene du finner i kokeboka består av ulike type ingredienser som; intervjuer, oppskrifter, faktabokser, meningsytringer, tips og råd. Disse er samlet fra bønder, miljøaktivister, akademikere, kokker og matentusiaster.

Solidaritetsbrigaden fra våren 2020 står bak kokeboken.

Pris: 50 KR ink. porto
pdf Issuu Ler mer 14504

LATIN AMERIKA #3 2020: Den politiske pandemien

Naturlig nok handler denne utgaven om pandemi. Den ser på hvordan pandemien har påvirket folks sosiale og politiske liv. Det er historier fra brigadeopphold som blir alt annet enn som forventet, og om hvordan aktivisme og demonstrasjoner må endres i den nye konteksten. Det er tekster om Chile, Brasil, Bolivia og Colombia. Det blir også tatt opp viktigheten av avkolonialisering av akademia og hvorfor Norge må si nei til handelsavtalen mellom EFTA og Mercosur.

Pris: 70 NOK pluss porto
pdf 14504

Latin Amerika #2 2020: Territoriet

Denne utgaven av tidsskiftet består av en samling tekster som omhandler territoriet. Hva er territoriet? Hvordan kan det forstås i ulike sammenhenger og av ulike folkegrupper?

Territoriet blir her diskutert i en mye bredere forstand enn "et avgrenset området kontrollert av en stat" som det ofte blir definert som i moderne nasjonalstater. Territoriet er et viktig politisk og organisatorisk begrep for mange, spesielt urfolks og småbønder, og det er disse perspektivene som blir belyst her.

LAGs brigade i mellom-Amerika-høsten 2019 har stått ansvarlig for dette tidsskriftet.

Pris: 70 pluss porto
pdf Issuu Ler mer 14504

Latinamerika #1 2020: turbulent høst i Latin-Amerika

På slutten av fjoråret var vi vitne til store mobiliseringer i mange forskjellige land i verden. Disse mobiliseringene satte dype politiske og sosiale spor. Nye former for mobilisering og organisering dukker opp hvor gamle og nye aktivister møtes for å finne en utvei fra den vanskelige situasjonen man nå står ovenfor. De nye demonstrasjonene gir håp for fremtiden.

Denne utgaven er et forsøk på å forstå den turbulente høsten i Latin-Amerika og tilby innsyn i de folkelige bevegelsene som står på barrikadene.

Pris: 70,- pluss porto
pdf Issuu Ler mer 14504

LATINAMERIKA #3 2019: Kriminell eller helt? Trusler i klimakrise

Denne spesielle utgaven består av rapporten "Kriminell eller helt? Trusler i klimakrise", som er laget av LAGs brigade i Mellom-Amerika vår-2019. De ulike kapitlene i denne rapporten viser hvordan norske bærekraftsprosjekter bidrar til et økende konfliktnivå og en alvorlig situasjon for land-og miljøaktivister. De viser hvordan prosjektene motarbeider sin hensikt, og at det kun er med et grunnleggende rettferdighetsperspektiv, der grundig konsultasjon og menneskerettigheter ivaretas, at klimakrisen kan bekjempes. Kapitlene gir deg også et innblikk i relasjonen til jorda og mangel på rettferdighet.

Pris: 70,- pluss porto
pdf Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #2 2019: Stemmer fra Latin-Amerika

I denne utgaven har vi gitt ordet til mange stemmer fra Latin-Amerika som vil hjelpe oss til å forstå hva som skjer på bakken og hvordan disse store politiske fenomenene utspiller seg. De fleste tekstene i denne utgaven er intervjuer av engasjerte og ressurssterke aktivister, akademikere og politikere som representerer forskjellige bevegelser og politiske kulturer. Disse latinamerikanerne som analyserer sitt eget land og region fører oss fra de mest konkrete kampene til det store spørsmålet om Latin-Amerikas fremtid. Valg, feminisme, utviklingsmodell og urfolksrettigheter er noen av nøkkelordene i denne dialogen som dere nå blir en del av.

Pris: 70,- pluss porto
pdf Issuu Ler mer 14504

LATINAMERIKA #1 2019: SKAMLØST SLAM

Denne gangen er Brasil utgavens tema. Både politikk, kultur og kunst er tatt med i et forsøk på å oppdatere våre lesere om landets nåværende virkelighet med Bolsonaro som president.

Pris: 70,- pluss porto
pdf Issuu Ler mer 14504

LATINAMERIKA #3: FEMINISMO. EDICIÓN ESPECIAL EN CASTELLANO

Edición especial en castellano. Este número está dedicado a las luchas feministas, a las luchas de las mujeres, a la lucha por la liberación de todxs. La revista es producida por el Comité Noruego de Solidaridad con América Latina (LAG-Norge).
Para este nuevo número de nuestra revista nos hemos inspirado en la filósofa negra y feminista Djamila Ribeiro de Brasil.

pdf Issuu Ler mer

LATINAMERIKA #3 2018: FEMINISME

En utgave om feministisk kamp i Latin-Amerika. Hva vet vi om feministiske debatter, praksiser, erfaringer og historie fra Latin-Amerika? Hvordan kan vi bli utfordra som feminister i Norge? Vi gjentar ofte at ja, det er ulikheter mellom kvinner, men hva består ulikhetene i? Hvordan forstås ulikhetene fra forskjellige ståsteder? Tidsskriftet er inspirert av den svarte filosofen og feministen Djamila Ribeiro fra Brasil

Pris: 70,- pluss porto
pdf Issuu Ler mer 14504

LATINAMERIKA #2 2018: INGEN FRED Å FÅ

Denne utgaven søker å utvide bildet vi har av Colombia. Colombia er et beryktet land av mange årsaker. Kjent for krig, dop, fantastisk natur, skjønnhet og kultur. Men, mange historier blir aldri fortalt, og får aldri muligheten til å gi oss et annet bilde av Colombia og alt som foregår der.

Pris: 70,- pluss porto
pdf Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #1 2018: Kunstens kraft

Kunst har kraft til å starte, og drive framover, sosial kamp. Kunst er kamp, og kamp er kunst. Begge deler skaper håp i en verden fylt med urettferdighet. Det er dette vi retter fokus mot i LatinAmerika #1 2018. 


Pris: Pris: 70,- pluss porto
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #3 2017: Utdanning

Veiene til kunnskap er mange,men utdanning er en viktig kanal. I denne utgaven av LatinAmerika ser vi på mer uformelle utdanningskanaler  I tillegg er det aktueltsaker, bokanmeldelser og flere meningstekster. God lesing!

Pris: 70,- pluss porto
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #2 2017: Alternativer til pengemakta

Hvilke alternativer finnes til nyliberalismen man ser i Latin-Amerika i dag? Denne utgaven av LatinAmerika tar for seg hva nyliberalisme er og hvilke alternativer som blir skapt. I tillegg får du aktuelt, bildeserie, reisebrev, kultur og vår faste spalte "Mitt Latin-Amerika". 

Pris: 70,- pluss porto
Issuu 14504

Latinamerika #1 2017

Første utgave av LatinAmerika i 2017 har temaet "mangfoldige minoriteter". Her kan du lese om afrocolombianere sin kamp for anerkjenelse, transrettigheter i Argentina, vold mot urfolkskvinner og om hvordan LHBTI-personer ble en skyteskive for nei-siden i folkeavstemningen om fredsavtale i Colombia. 

Pris: 70,-
Issuu 14504

LatinAmerika #1 2016

Tema for denne utgaven er migrasjon, og har fått tittelen "Latin-Amerika i bevegelse". 

Pris: 30,- pluss porto
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #1 2015

Den første utgaven i 2015 tar for seg omstridt gruvedrift. Her kan du blant annet lese om konsekvensene av gruvedrift i Latin-Amerika, og de norske pengene som bidrar til den.

Pris: 30,- + porto
pdf Les Ler mer 14504

LatinAmerika #3/4 2014

Årets siste utgave av LatinAmerika er et dobbeltnummer med tema Colombia. Her kan du lese om landets histore, bakgrunnen for den lange konflikten, om fredsinitiativ på grassrotnivå og utsiktene for fred.

Utsolgt i papirform. 

Issuu Ler mer

LatinAmerika #2 2014

I årets andre utgaven av LatinAmerika kan du blant annet lese om kristendommens fremtog, urfolksreligion i Guatemala, den evangeliske kirkens betydning i regionen, frigjøringsteologi og fotball som religion.
Pris: 30,- + porto
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #1 2014

I første utgave av LatinAmerika kan du blant annet lese om Nicaraguakanalen, oljeutvinning i Ecuador, tegneserier fra Argentina og utdanningsreform i Chile.
Pris: 30,- + porto
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #4 2013

Den fjerde utgaven av tidsskriftet LatinAmerika i 2013 tar for seg hvordan narkotika påvirker samfunn og politikk i Latin-Amerika.

Pris: gratis, men du betaler portoen
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #3 2013

Årets tredje utgave av LatinAmerika ser nærmere på det paradoksale Brasil og de mange utfordringene som preger et land i stadig bevegelse.

Pris: gratis, men du betaler portoen
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #2 2013

Andre utgave av LatinAmerika tar for seg media og ytringsfrihet i LatinAmerika. Les om maktkonsentrasjon i tradisjonelle mediekanaler og alternative kanaler for meningsytringer.

Pris: gratis, men du betaler portoen
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #1 2013

Første utgave av LatinAmerika i 2013 tar for seg landran. Les om hvordan jorda konsentreres i stadig færre hender i Latin-Amerika.

Pris: gratis, men du betaler portoen
Issuu Ler mer 14504

LatinAmerika #4 2012

Det fjerde nummeret av LatinAmerika handler om overgangsoppgjør - veien fra diktatur, konflikt eller borgerkrig til et fredelig samfunn.

Utsolgt i papirform. 

Issuu Ler mer

LATINAMERIKA #2 2012

Tidsskriftet LatinAmerika sitt andre nummer i 2012 har temaet "kvinnene på kontinentet".

Pris: gratis, men du betaler portoen
Issuu 14504

LATINAMERIKA #1 2012

Tidsskriftet LatinAmerika sitt første nummer i 2012 tar for seg "latinamerikanske alternativer".

Pris: gratis, men du betaler portoen
Issuu 14504

LATINAMERIKA #3 2011

Tidsskriftet LatinAmerika nummer 3 2012 tar for seg Honduras to år etter kuppet.

Pris: gratis, men du betaler portoen
Issuu 14504

LATINAMERIKA #2 2011

Tidsskriftet LatinAmerika nr 2 i 2011: Demokrati på et kuppet kontinent.

Pris: gratis, men du betaler portoen
Issuu 14504

LatinAmerika Arkiv

Les LatinAmerika på nett! Her finner du utgaver av LatinAmerika fra 2002 til 2015

Les

Reisebrev

Andre reisebrev høstbrigaden 2015

Den tapte skogen forteller om elleve brigadisters møte med den tapte skogen og med menneskene som kjemper retten til jord.

Pris: gratis + porto
Issuu 14504

Velkommen til kampen!

Dette er det første reisebrevet fra vårbrigaden i Brasil 2015. Her kan du lese om alt fra feminisme i praksis på landsbygda i delstaten Mato Grosso do Sul, du kan lese om urfolks kamp for jord og konsekvensene av et jordbruk avhengig av sprøytemiddel. Du kan lese om hvor mye soya fra Brasil det er i din norske melkekartong - og så reflektere litt over det. Du kan lese om sosialisme og kapitalisme og det kollektive felleskapet i en MST bosetning. Dette reisebrevet dumpet ned i postkassa til diverse abonnenter land og strand rundt, om du ønsker å ha det i posten så er det bare å sende oss en mail! God lesning!

Pris: gratis + porto
Issuu Ler mer 14504

"Opp fra Rota" - Første reisebrev fra Brasil, Høstbrigaden 2014

Årets høstbrigade befinner seg i Brasil, hvor vi samarbeider med De jordløses bevegelse, MST. Når dette reisebrevet dumper ned i postkassen din (enten den fysiske eller den digitale), kommer brigaden til å være spredt i fem ulike MST-bosetninger i Santa Quiteria-regionen i delstaten Ceará.

Pris: gratis + porto
Issuu Ler mer 14504

Kamp, kamerater og karneval

Her kommer første reisebrev fra Brasil-brigaden våren 2014. Dette er en samling av ni menneskers tanker om det vi har vært gjennom så langt. Pluss litt til. Vi har prøvd å gjøre rede for hva vi holder på med her nede, og å presentere organisasjonen vi er her med, nemlig MST.

Pris: gratisk + porto
Issuu Ler mer 14504

2. reiserbrev fra Chiapasbrigaden høsten 2012

Dette er det andre av tre reisebrev fra LAGs solidaritetbrigade til Chiapas høsten 2012. Her kan du lese om brigadens opplevelser, zapatistenes kamp for autonomi og annet nytt fra grasrota i Mexico

Pris: 100 for 3 reisebrev
Issuu Ler mer 14504

1. reisebrev fra Chiapasbrigaden høsten 2012

Dette er det første av tre reisebrev fra LAGs solidaritetbrigade til Chiapas høsten 2012. Her kan du lese om brigadens opplevelser, zapatistenes kamp for autonomi og annet nytt fra grasrota i Mexico.

Pris: gratis + porto
Issuu Ler mer 14504