Tidsskriftet LatinAmerika
LatinAmerika er LAGs eget tidsskrift. Bladet kommer ut 2-3 ganger i året og har et opplag på 1100 eksemplarer. LatinAmerika skal ta opp aktuelle tema i regionen, og samtidig ta opp saker og tema som en ikke nødvendigvis omtales i andre norske medier.

Tidsskriftet inneholder nyheter, kulturstoff, politikk, reportasjer, kronikker, bilder og annet aktuelt stoff både direkte fra Latin-Amerika og fra latinamerikanske miljøer i Norge. Særlig ønsker LatinAmerika å skrive om sosiale gruppers arbeid for endringsprosesser i de latinamerikanske landene, med fokus på arbeiderrettigheter og fagforening, urfolk og kvinner.

LatinAmerika er redaksjonelt uavhengig av LAG.

Redaksjon

LatinAmerika lages av en frivillig redaksjon med base i Oslo. Kanskje du har lyst til å skrive for oss, eller bli med i redaksjonen?