Solidaritetsbrigade
Vi skal endelig starte opp Solidaritetsbrigadene igjen, etter år i brakk på grunn av koronapandemi og avslag på finansiering. Prosjektet ser litt annerledes ut enn før, men solidaritet i praksis er fortsatt i kjernen.

Solidaritetsbrigadene er et utvekslingssamarbeid mellom LAG og organisasjoner tre land i Latin Amerika med fokus på matsuverenitet og solidaritet i praksis. Fra Guatemala: Conavigua - Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala "Nasjonal koordinator for Guatemalas enker" og CUC - Comité de Unidad Campesina “komitéen for forente bønder”. Fra Brasil: MST- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra "De Jordløses Bevegelse" og fra Colombia: CNA- Coordinador Nacional Agrario "Det nasjonale bondenettverket". Utvekslingene finansieres av Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec).

I 2024 skal LAG sende fem solidaritetsbrigadister til vår samarbeidspartner MST i Brasil, som vil være på utveksling i seks måneder. Vi skal også være vertskap for to aktivister fra Guatemala og Colombia. Samtidig vil aktivister fra Guatemala, Colombia og Brasil være på utveksling hos hverandre for å lære og lære bort og stå solidarisk sammen i arbeidet for matsuverenitet, selvstyre, demokrati, rettferdighet og urfolksrettigheter. Det å få reise til et annet land, bo sammen med lokalbefolkningen, lære om deres hverdag, deres utfordringer og deres kamper for rettferdighet, fred og demokrati er en unik mulighet til å forstå verden fra andres perspektiv. En slik reise gir kunnskap du vil ha med deg resten av livet.

Les om brigadeprosjektets historie her.

Oppdatert 02.11.2023.