LAG Tromsø

Følg oss på:
LAG Tromsø startet opp igjen i januar 2017 etter et par års dvale.

LAG Tromsø varlgt dette styret på årsmøtet i oktober 2017: 

-          Økonomiansvarlig: Thomas Birkeland

-          Kontaktperson: Håvard S. Søndenå, havardsondena(a)gmail.com

-          Styremedlem 1: Hanna Pauline Eick Menes

-          Styremedlem 2: Kine Pinstrup

-          Styremedlem 3: Dagny Nymo Førde