Solidaritetsbrigadene skal aktivt støtte opp om kampen for demokrati, sosial rettferdighet, samt å finne alternativer til nyliberalismen.
SØK OM Å REISE TIL COLOMBIA HØST 2020 ELLER BRASIL 2021 INNEN 1. MAI
Følg oss på:

Solidaritetsbrigadene er et utvekslingssamarbeid mellom LAG og Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), Comité de Unidad Campesina (CUC), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Brasil(MST) og Coordinador Nacional Agrario (CNA), Colombia. 

Hvert år sender LAG to solidaritetsbrigader til Latin-Amerika og mottar 4 aktivister i Norge. Samtidig vil aktivister fra Guatemala, Colombia og Brasil være på utveksling hos hverandre for å lære og lære bort og stå solidarisk sammen i arbeidet for selvstyre, demokrati, rettferdighet og urfolksrettigheter.

Les om brigadeprosjektets historie her.