Følg oss på:
Filterer etter:

Brasil krev lokalt innhald

Brasilienske styresmakter set seg mål om 90 prosent lokalt innhald i oljesektoren. Selskapa må bruke lokale varer og tenester. Statlege Petrobras den største syndaren.

Post Lula

Med kvinnelig president og økonomisk vekst kan fremtiden se lys ut for brasils befolkning. Men kommer de fattige godt ut av høye internasjonale råvarepriser og vil kvinnen forbedre kvinners situasjon?

Brasil rådgjev gamal koloniherre

Portugal slit etter finanskrisa. Kloke av skade frårådar Brasil sin president Dilma Roussef og tidlegare president Lula Portugal å ta imot IMF sine råd.