Kuppmakerne forhindrer presidentvalget i Bolivia

Judith Obaldín Gonzales, fra kvinneorganisasjonen Bartolina Sisa, snakker om situasjonen i Bolivia. Presidentvalget skulle avholdes søndag 3. mai, men kupp-president Jeanine Añez bruker koronakrisen som unnskyldning for å befeste makten.

Jeanine Añez ble innsatt som kupp-president i november 2019. Añez hovedoppgave, ifølge kuppmakerne, var å innkalle til nye og demokratiske presidentvalg og sikre en fredelig overgang i landet. Nå har Jeanine Añez annonsert at hun stiller som kandidat og bruker koronakrisen for å befeste makten på ubestemt tid. Onsdag 29. april vedtok landets parlament en ny lov som setter 3. august som siste lovlige frist for å avholde presidentvalget.  

Judith Obaldín Gonzales, sekretær i landsstyret til kvinneorganisasjonen Bartolina Sisa i Cochabamba fylke, forteller oss hva de mener om statskuppet og hvordan de opplever dagens situasjon.

Land